CENÍK 2014

 

    Přednášky Slovanského kulturního institutu trvají v průměru 1,5 hodiny včetně diskuze. Časové ohraničení přednášek není omezeno, a pokud věcná diskuze překročí časový limit, tak v žádném případě není ukončována, naopak. Snažíme se o co nejlepší výsledek z naší práce a tím by měly být vědomosti, které si posluchači z přednášek odnášejí.

    Na každou přednášku se dopravujeme vlastním vozem ze sídla institutu v Hradci Králové, odsud také počítáme vzdálenost ujetých kilometrů.

    Všechny naše přednášky jsou ohodnoceny stejně a výsledná cena se skládá z ceny přednášek a nákladů na dopravu.

 

Ceny:

Náklady na dopravu………….. 2,5Kč / 1 Km (účtuje se cesta tam i zpět)

Přednáška ……………………... 500 Kč (Cenu vstupného si určuje zadavatel sám, nicméně neměla by přesáhnout 50 Kč / 1 osoba)

 

Balíčky a cykly přednášek:

    Nejčastěji jsou naše přednášky koncipovány do tematických celků, které vytváří přednáškové cykly. Počet přednášek v jednom cyklu se liší podle témat a autora, nicméně při objednání cyklu přednášek či sestavení balíčku individuálních přednášek (dle Vašeho výběru) získáte určitou slevu.

 

1. – 3. přednáška ……………….. bez slevy

4.  – 6. přednáška ………………. sleva 50 Kč/1 přednáška

7. a každá další ……………....... sleva 100 Kč/1 přednáška

 

    Balíček přednášek musí být domluven dopředu, před započetím první přednášky!

    Maximálně jde dopředu domluvit 10 přednášek v kuse – školní rok, každý měsíc jedna přednáška! (Příklad: Deset dopředu dojednaných přednášek stojí 4450 Kč + náklady na dopravu. Ušetříte tedy 550 Kč.)

    Naším typem je kombinace dvou cyklů nebo jednoho cyklu s vybranými přednáškami. Např. cyklus Poválečné Československo se dobře prolíná s cyklem Čeští krajané v zahraničí. Byť se to na první pohled nezdá, tak i v prvním jmenovaném se hovoří o Češích z Volyně, Čechoameričanech, reemigraci a emigraci našich krajanů. Případně jde tento cyklus kombinovat s přednáškami Lex Schwarzenberg, Volyňští Češi, atd. Vše záleží jen a jen na Vašem výběru.

 

Výlety a prohlídky měst:

    Cena našich služeb je závislá na požadavcích zadavatele, časové náročnosti výletu či prohlídky, dopravě a dalších faktorech, proto je vždy vypočítávána ke společné shodě obou dvou stran.