Poúnorové Československo

Přednáší: Bc. Jindřich Žák

 

Cyklus přednášek, který navazuje na přednášky z cyklu Poválečné Československo. Tento cyklus se skládá ze 4 přednášek:

 

 1. Prohraný únor (nástup k moci, únorové dny, první fáze odboje a procesy)
   
 2. Nové zemědělství (příprava kolektivizace, JZD, vesnický boháč, Hradecký program)

      Ve druhé přednášce z cyklu Poúnorové Československo se bude přednášející, věnovat otázce vládního programu k utvoření nového směru v zemědělství, který nejenže vedl k pozemkové reformě, ale v konečném důsledku i ke kolektivizaci, záborům zemědělské půdy, násilnému združstevňování a zakládání JZD. A to vše i přes neustálé sliby Komunistické strany a Národní fronty, že k tomuto sovětskému modelu nedojde. Tyto plané sliby nakonec způsobily utrpení a perzekuce v podobě násilného vysídlování a tyranie stovek zemědělských rodin, zpomalení zásobování a v konečném důsledku naprostý propad zemědělské výroby, která se dlouhá léta nedostala na předválečnou úroveň.
   

 3. Budování průmyslu (znárodňování zbytku průmyslu, budování nového pr., osudy drobného průmyslu a podnikatelů)

      Třetí přednáška z cyklu Poúnorové Československu se bude zaobírat problematikou znárodňování průmyslu a likvidace československého živnostenstva. Byť se v těsně poválečném období mohlo zdát zcela opodstatněné a ospravedlnitelné znárodnění největších průmyslových podniků, tak se i před opětovné plané sliby vláda národní fronty v konečném důsledku nezastavila pouze u velkých podniků. Nakonec došlo ke znárodnění i drobné výroby s méně jak padesáti zaměstnanci. Obdobný osud měli i drobní živnostníci, kterým byla jejich výroba postupně zakazována, jako pokusy o obohacení se a nečestnost. Tisíce rodin se ocitly bez hlavního příjmu rodinného rozpočtu a lidé museli své živnosti, mnohdy děděné po celé generace, opustit.
   

 4. Osudový rok 1953 (Smrt K. Gottwalda a J. Stalina, měnová reforma, ochlazení stalinismu)