Členský příspěvek

Výši členského příspěvku každoročně stanovuje Výroční zemský sněm, který je složen ze všech členů SKI.

 

 

 

Členský příspěvek pro rok 2016 byl stanoven na 500 Kč.