3. internetový koncert moderovaný v mezislovanštině

01.10.2014 22:08

Z došlé pošty (česky - medžuslověnsky - меджусловѣнски)

==========

Milé přítelkyně a přátelé, dámy a pánové,

podpořte prosím projekt našeho mladého kolegy Roberta Lombino, který pořádá 3. internetový koncert moderovaný v mezislovanštině. S jeho internetovým rádiem, které je součástí mezinárodní sítě zrakově postižených, se pomocí Skype kontaktují Slované z různých zemí a objednávají si hudbu na přání. Koncert se koná v sobotu 4.10.2014 od 18:00 SELČ. Prosím Vás o aktivní účast, můžete použít libovolný slovanský jazyk.

Podrobnosti připojení s rádiem DUPA jsou na adrese
https://www.tyflonet.com/siciliano/dupa/index.html

Děkuji a srdečně zdravím,
Vojtěch Merunka, předseda Českomoravského slovanského svazu

==========

Ljubimi prijatelice i prijateli, damy i gospodini,

prošu Vas o poddrženije projekta našego mladogo kolegy Roberto Lombino, ktory dělaje 3. internetovy koncert moderirany na medžuslověnskom (novoslověnskom) jezyku. S jego internetovim radijem, ktore jest častju medžunarodnoj mrěže slepih ljudi, se pomočju Skype kontaktujut Slověni iz različnih krajin i poručujut sebě muziku na svoje želanije. Koncert jest v subotu 4.10.2014 ot 18:00 centralno-europskego lětnogo vremene (zona Praga, Warszawa, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Bratislava, ...). Prošu Vas o aktivne učastije, možete koristiti libokaky slověnsky jezyk.

Podrobnosti kontakta do radio DUPA sut na adresě
https://www.tyflonet.com/siciliano/dupa/index.html

Hvala i srdečne pozdravy,
Vojtěch Merunka, prědsednik Češsko-Moravskogo Slověnskogo Soveza

===========

Любими приɪателице и приɪатели, дамы и господини,

прошу Вас о поддържениɪе проɪекта нашего младого колегы Роберто Ломбино, кторы дѣлаɪе 3. интернетовы концерт модерираны на меджусловѣнском (новословѣнском) ɪезыку. С ɪего интернетовим радиɪем, кторе ɪест частю меджународной мрѣже слепих люди, се помочю Скайп контактуют Словѣни из различних краɪин и поручуют себѣ музику на своɪе желаниɪе. Концерт ɪест в суботу 4.10.2014 от 18:00 централно-европского лѣтного времене (зона Прага, Варшава, Любляна, Загреб, Сараɪево, Братислава, ...). Прошу Вас о активне участиɪе, можете користити либокакы словѣнскы ɪезык.

Подробности контакта до радио ДУПА сут на адресѣ
https://www.tyflonet.com/siciliano/dupa/index.html

Хвала и сърдечне поздравы,
Войтѣx Мерунка, прѣдседник Чешско-Моравского Словѣнского Совеза

 

 

Více o novoslovanštině naleznete na: https://www.slovansky-institut.cz/news/ucebnice-novoslovenstiny/