96 let od podepsání Pittsburské dohody

02.06.2014 08:39

V sobotu 30. května tomu bylo 96 let od doby, kdy byla podepsána Pittsburská dohoda. Jeden z nejdůležitějších dokumentů Československého národa.

 

Pittsburská dohoda

Česko-Slovenská Dohoda, uzavretá v Pittsburghu. Pa., dňa 30. mája 1918.

Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj. Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia a Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady profesora Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:
 

*Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.

*Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.

*Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.

*Česko-slovenský štát bude republikou. Jeho Konštitúcia bude demokratická.

*Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehĺbená a upravená.

*Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.
 

 Albert Mamatey, Ján Janček ml.,Milan Getting, Ján Pankuch, rev. Jozef Murgaš,rev. Ján Kubašek, Ondrej Schustek, T. G. Masaryk, Karel Pergler, Dr. L. Fisher, B. Simek, J. J. Zamrhal, Hynek Dostál, Vojta Beneš, rev. Inncent Kestl, Jan Straka, Ivan Bielok, rev. Oldř. Zlámal, Michal Bosák, H. H. Miko, Ignác Gessay, Karlovský, rev. Pavel Šiška, J. A. Ferenčík, Josef Martínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografie z https://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Prameny/01_WWI/800x800_Pittburg_doh.jpg)