Bílá hora 2014 Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?

31.08.2014 12:34

Program akcí

    V souvislosti s uměleckou intervencí – dočasnou úpravou hrobu padlých v osudové bitvě 8. listopadu 1620 na Bílé hoře, který se dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné, bude na Bílé hoře a jinde v Praze probíhat volné pásmo různých k tématu se vážících setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek a přednášek.

    Záštitu nad Bílou horou 2014 převzali předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference.

    Smysl pásma setkání spočívá ve společné reflexi minulosti, tázání po dnešním významu a vůbec povědomí o události, která byla vnímána po staletí rozporuplněji než kdejaká jiná událost našich dějin. Nemělo by ale jít jen o minulost. Pohled by měl být upřen i do budoucnosti, k otázkám dnešní české identity, k možnostem interkonfesní spolupráce ve veřejném prostoru a k otevřenosti různorodým novým interpretacím a novým souvislostem.

    Níže uvedený program se bude postupně upřesňovat. Sledujte tedy, prosíme, aktuální stav.

 

Ekumenická bohoslužba
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 7. září 2014 v 18:00 hodin
předsedající:
Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické
Václav Malý, pomocný biskup pražský
oficiální zahájení

Marie Nechvátalová: Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela
interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 17. září 2014, 19:30 hodin

Hexameron
scénický koncert studentů DAMU, HAMU a VŠE
v rámci projektu KNOWtilus 2014
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 8. října 2014 ve 20:00 hodin

Jak má vypadat hrob?
debatní setkání s
Patrikem Háblem, Michalem Ratajem a Norbertem Schmidtem

autory dočasné úpravy hrobu – umělecké intervence
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 15. října 2014 v 19:30 hodin

Prof. Jan Royt: Panna Maria Vítězná v Praze a v Římě
chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko
přednáška s komentovanou prohlídkou
Karmelitská 385/9
čtvrtek 23. října 2014 v 19:00 hodin

Bílá hora a česká identita
Peter Morée a Tomáš Petráček
debatní setkání
barokní refektář – Dominikánská 8
Jilská 7A, Praha 1
čtvrtek 30. října 2014 v 19:30 hodin

Jak se dnes dívat na Bílou horu?
debatní večer s Tomášem Halíkem a Tomášem Petráčkem
akademický kostel Nejsv. Salvátora
úterý 4. listopadu v 20:00 hodin
(bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

Martin Bedřich: Bílá hora v literatuře
interaktivní přednáška
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 5. listopadu 2014 v 19:30 hodin

Ekumenická bohoslužba
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
sobota 8. listopadu 2014 v 18:00 hodin
výročí bitvy na Bílé hoře
předsedající:
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Aleš Nosek: tradiční varhanní koncert k výročí bitvy na Bílé hoře
poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 9. listopadu v 19:30 hodin

 

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského
mail: Ales.Pistora@apha.cz
tel.: 724 882 842

 

Bílá hora 2014

    Spolu s dočasnou uměleckou úpravou hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře proběhne od září do listopadu 2014 pásmo tematických setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek a přednášek. Kulturní a ekumenický projekt, který se snaží uchopit obtížnou látku bitvy na Bílé hoře, nese podtitul „Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“.

    Ústředním bodem, který budou doprovázet další akce, je samotná umělecká intervence spočívající v dočasné úpravě hrobu padlých v bitvě 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Hrob, v němž leží „vítězové“ i „poražení“, se dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné. Uměleckou intervenci, na které spolupracovali architekt Norbert Schmidt, malíř Patrik Hábl a hudební skladatel Michal Rataj, bude možné poprvé shlédnout při oficiálním zahájení celého projektu 7. září v 18.00 hodin, kdy se bude v areálu poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé hoře konat ekumenická bohoslužba. Předsedat jí bude biskup Václav Malý a pražský senior Českobratrské církve evangelické předsedající Roman Mazur.

    Pásmo nejrůznějších setkání si klade za cíl oživit debatu o významu Bílé hory, která byla po staletí vnímána rozporuplněji než kterákoliv jiná událost našich dějin. Organizátoři kladou důraz na to, že má jít o setkání všech, jichž se tento „úhelný kámen národního vědomí“ dotýká. K debatám jsou tedy zváni nejen katolíci, ale také evangelíci, nejen věřící, ale i nevěřící, nejen Češi, ale také cizinci. Nepůjde pouze o pohled do minulosti, ale o to, jak se dívat na Bílou horu dnes.

Jednou z prvních akcí je přednáška o politické interpretaci výmaleb Marie Nechvátalové a komentovaná prohlídka poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, která se koná 17. září od 19.30 hodin. Ve středu 8. října rozezní taktéž poutní areál od 20.00 hodin Hexameron (hudební projekt studentů DAMU, HAMU a VŠE). O kostelech Panny Marie Vítězné v Praze a v Římě promluví v pražském karmelitánském kostele 23. října od 19.00 hodin prof. Jan Royt.

    Součástí pásma je kromě jiného např. také debata katolického a evangelického církevního historika (Tomáš Petráček, Peter Morée), která se bude konat 30. října od 19.30 v Dominikánské 8. O Bílé hoře v literatuře promluví v bělohorském areálu 5. listopadu od 19.30 hodin Martin Bedřich. Projekt bude uzavírat ekumenická bohoslužba, které bude 8. listopadu od 18.00 hodin na Bílé hoře předsedat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr.

    Bitva nevelkého rozsahu na Bílé hoře roku 1620 kontrastuje s obrovskými důsledky, které měla pro dějiny Českých zemí. Olivier Chaline, autor nedávno česky vydané publikace k tématu říká, že tato bitva „rozděluje české dějiny ve dví“. V národní paměti je počátkem „doby temna“ a romantickou představu o porážce národa, který čekal několik staletí na svou svobodu, si ve školách osvojovalo několik generací žáků. Tento mýtus ovšem vychází z představ, které nejsou tak zcela jasné. Kdo byli vítězové a kdo poražení? Jsme národem Husovým? Znamenala Bílá hora germanizaci? Důležitější než tyto otázky však je, zda o těchto tématech dnes dovedeme společně hovořit, a především, zda jsou tyto otázky pro nás ještě vůbec důležité.

    Záštitu nad Bílou horou 2014, kterou pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při KTF UK s podporou mnoha dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského, převzali ministr kultury Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na https://ctu-uk.cz/bila-hora-2014-co-nas-rozdelilo-muze-dnes-spojovat-program-akci. (Aleš Pištora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: webové stránky pražského arcibiskupství a Centra teologie a umění