Čeští krajané v Římě

25.11.2014 08:17

    Slovanský kulturní institut v poslední době navazuje kontakty na česká kajanská sdružení. Dnes jsme se rozhodli, že Vám postupně budeme představovat jejich webové stránky. Nezačínáme nikde jinde než v centru a rodišti současné světové kultury, v Římě.
 

    Associazione Praga je nezisková organizace, přístupná všem osobám bez rozdílu národnosti, rasy, pohlaví, politického smýšlení a náboženství.

    Byla založena 19. 3. 2002 z podnětu a entuziasmu osob českého původu, žijících v Římě a okolí.

Jejím hlavním cílem je přiblížit italským občanům kulturu a historii českého národa a umožnit jim poznat současnou podobu České republiky. Snahou Associazione Praga je rovněž sjednotit českou komunitu v oblasti Lazio realizací iniciativ k tomu směřujících.

    Associazione Praga se podílí o zkušenosti s obdobnými organizacemi příslušníků a přátel České republiky a udržuje styk i s jinými krajanskými spolky v Itálii. Spolupracuje aktivně s Velvyslanectvím České republiky v Římě a s Velvyslanectvím České republiky ve Vatikánu a následovně s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze. Navázala též dobré vztahy s Českým kulturním centrem, které bylo otevřeno v Římě v dubnu 2005 a přemístilo se do Milána v červnu 2010.

    Zásluhou vedení Papežské koleje Nepomucenum se sídlem v Římě, má Associazione Praga v objektu k dispozici jednu místnost pro svou knihovnu a může využívat některých prostor pro organizaci jednotlivých činností.