Dnes se narodil náš jedenáctý král

14.05.2015 17:04

redakce čtvrtletníku Slovan

 

    V pátek 14. května léta Páně 1316 se v Praze, v měšťanském domě narodil královským rodičům – Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému – syn Václav, biřmovaný jménem Karel na počest francouzského krále Karla Sličného, při jehož dvoře jako sedmiletý až dvanáctiletý princ Václav/ Karel pobýval a vzdělával se.

 

    „…přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan zplodil Jindřich VII., císař římský, z Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém.“ Píše sám Karel IV. Autor vlastnoručního životopisu Vita Caroli a moudrých Moralit, znalec více evropských jazyků slovem i písmem, obratný diplomat před tváří boží a stavitel pražského „Jeruzaléma“, nositel vizí, víry a pokory byl naším jedenáctým králem a prvním otcem vlasti. Svému království vtiskl nejen gotickou tvář, ale celou gotickou duši. „Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem.

                                                Z Moralit Karla IV.

 

 

https://nd06.jxs.cz/153/418/b7bdfb2da5_98085099_o2.jpg