Dnes si připomínáme Den památky obětí komunistického režimu.

27.06.2016 08:30

Tresty smrti 1945-1989

Dnes si připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Dne 27. června 1950 v časných ranních hodinách byli na zadním dvoře pankrácké věznice popraveni JUDr. Milana Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. V připojeném dokumentu, který vznikl krátce po roce 1989 v prostředí Sboru nápravné výchovy a je nyní uložen v Národním archivu, je uveden statistický přehled počtu popravených v letech 1945-1989. Jak je z tohoto výmluvného dokumentu zřejmé, patřil rok 1950 mezi roky, kdy bylo vykonáno nejvíce poprav (ve statistice jsou zahrnuti nejen političtí vězni z období komunismu, ale také odsouzení z poválečných retribučních procesů a popravení za kriminální delikty - v některých případech je ovšem obtížné konkrétní případ jasně zařadit). Dodnes není jasné, kde skončily ostatky dvou obětí zmíněné justiční vraždy, Milady Horákové a Záviše Kalandry. Urny s popelem Jana Buchala a Oldřicha Pecla byly podle dochovaného archivního dokumentu po několika letech, kdy byly skladovány v pankrácké věznici, tajně vysypány na hřbitově v Motole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Facebookové stránky Centra pro dokumentaci totalitních režimů. https://www.facebook.com/cdtr.cz/photos/a.750582208396558.1073741829.747126148742164/966891650098945/?type=3&theater