Dostanou Maďaři a Rusíni Zakarpatí?

05.12.2014 11:55

Autoři: Mgr. Patrick Ungermann a Xenia Melnikova

 

Už antický filosof Herakleitos věděl, že vesmírný pohyb se děje v cyklech dostředivých sil (přitažlivost) a sil odstředivých (odpuzování).

Převedeno do geopolitických rozměrů lze říci, že jásavé přitakání veliké říši, velkému svazu, velké unii je po čase vystřídáno jásavým drolením říše, svazu a unie na mnoho sebevědomých plácků. V takových pohybech žije a pracuje i naše státnost. Chvíli jsme s někým nebo v něčem, a často proti něčemu jinému, chvíli jsme sami za sebe, pak ale míváme obavy, co tomu řeknou lidé okolo nás.

Dramata letošní Ukrajiny jsou v tiché souvislosti s celoevropskými zlomy a zlomky. Tato země má být z pohledu kyjevské vlády velká a unitární, tedy s jedním jediným politickým národem Ukrajinců. Takhle si snad získá uznání ještě většího Ruska, které se ovšem o unitární model společnosti nesnaží tolik hřmotně. Nakonec, Rusko už za patami nikoho většího nemá. Myslím, že na Evropskou unii hledí kyjevští vládci jako na zlatou bránu kamsi, odkud se na čas vrací jejich upracovaní lidé. Nicméně vliv Kyjeva na dění v zemi slábne a sousední země mají na drolení Ukrajiny podíl.

 

Dostanou Maďaři a Rusíni Zakarpatí?

Dostanou Maďaři a Rusíni Zakarpatí?

 

Maďaři žijící na Ukrajině vystupují pro vytvoření národní autonomie v Zakarpatské oblasti, a také žádají kyjevské úřady, aby jim vrátily možnost volit „své“ poslance, kteří by zastupovali zájmy ukrajinských Maďarů v Nejvyšší radě. Oficiální Budapešť rozdává mezitím obyvatelům Zakarpatí pasy, nehledě na to, že na Ukrajině je dvojí občanství zakázáno. O úplné podpoře krajanů a jejich zájmů prohlásil včera také ministr zahraničí Maďarska János Martonyi.

V Zakarpatí vystupují Maďaři a Rusíni pro založení národní autonomie. Jsou unaveni jednáním nynějších ukrajinských úřadů a rozhodli se od nich co nejvíce distancovat. Zákonodárnou pravomoc bude mít místní parlament. Už se objevil předběžný název budoucí autonomie: Zakarpatská regionální konfederace maďarského a rusínského národa. Jestliže Maďaři se pokládají na Ukrajině za národní menšinu, pak Rusíni nemají ani toto právo, říká ukrajinský politolog Děnis Kirjuchin:

- Už po několik let vznikají problémy s Rusíny. To je jediná národní menšina na Ukrajině, jíž Kyjev vždy odmítal uznání. Vztahy mezi Rusíny a Ukrajinci byly vždy složité, a zůstávají takovými až dosud.

Zastánci maďarsko-rusínské autonomie prohlašují, že všechno a maďarské, stejně jako rusínské, musí být odděleno od ukrajinského. A navíc vystupují Maďaři pro vytvoření „maďarského“ okruhu ve volbách do Nejvyšší rady. Jde o možnost kandidovat do ukrajinského parlamentu za tento region uchazeči maďarského původu.

Budapešť tuto snahu svých krajanů podporuje. Jak prohlásil včera velvyslanec Maďarska na Ukrajině Michaj Bayer, „ukrajinští Maďaři by chtěli založit autonomii a sami řídit své záležitosti na Ukrajině“. Nepopíral, že Maďarsko aktivně vystavuje pasy obyvatelům Zakarpatí i přesto, že na Ukrajině je dvojí občanství zakázáno.

Projekt Kyjeva „budovat ukrajinský politický národ“, kdy se spolu s ukrajinským občanstvím uděluje všem oficiální národnost Ukrajinec, má za následek pomalou likvidaci etnické rozmanitosti Ukrajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst všechno: https://czech.ruvr.ru/2014_04_23/Dostanou-Madari-a-Rusini-Zakarpati-0181/