Eichmannovská oprátka redaktora MF Dnes Teodora Marjanoviče

15.06.2012 10:36

Redakce EUserver.cz zveřejňuje reakci na štvavý komentář redaktora MF Dnes Teodora Marjanoviče, který se krátce zaobíral počátkem soudního procesu s bosensko-srbským generálem Ratko Mladićem. Reakce byla do redakce MFD zaslána s prosbou o zveřejnění, aby měli čtenáři možnost se na problematiku podívat z dvou odlišných pohledů. Mladá fronta nejenže článek neotiskla, ale neobtěžovala se ani zdvořile odpovědět.

 

Původní text reakce bez úprav, jak byl zaslán redakci MF Dnes:

Nedávno se na stránkách MF Dnes objevil sloupek redaktora Teodora Marjanoviče, často označovaného jako odborníka na balkánskou problematiku, který reagoval na zahájení procesu s bývalým bosensko-srbských generálem Ratko Mladićem. Takměř infarktový stav mi přivodilo Marjanovičovo rovnítko mezi nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem a právě Ratko Mladićem. Prý je ohromná škoda, že v Haagu vězněný generál již nemůže dostat „provaz“.

Marjanovičův sloupek přesně odpovídá radikální protisrbské rétorice, která se v rámci falešného západního humanismu neváhá pustit na tenký led spekulací a místy až otevřených nepravd a klidně popřít elementární principy demokracie a spravedlnosti. Kde je presumpce neviny? Je Teodor Marjanovič novinář nebo soudce, že Mladićovy ochotně nasazuje oprátku? Byl snad už Mladić odsouzen, že je Marjanovičem titulován jako zločinec, vrah a bosenský hrdlořez? Vždyť co na tom, že to byl sám generál Mladić, který nechal vlastními autobusy za vlastní nedostatkové pohonné hmoty ze Srebrenici odvézt všechny civilisty, včetně žen a dětí, kteří o to stáli? Co na tom, že samotné číslo osm tisíc zabitých je nereálné a je takřka každým rokem navyšováno? Co na tom, že spousta z takzvaných Mladićových obětí se pár let na to objevila u místních voleb? Že by vstali z mrtvých?

Nic z těchto ani mnoha dalších skutečností, která dokazují, že takřečený Srebrenický masakr byl spíše nastrčenou pastí činovníků USA a NATO, jež dá „argument“ pro vojenský zásah, však pana Marjanoviče nezajímá. V jeho článku nebyl předložen ani jeden jediný důkaz, dokladující, že se Ratko Mladić skutečně podílel na likvidaci tisíců civilistů v Srebrenici. On se totiž ani objevit nemohl, takový důkaz nemá ani pochybný trestní tribunál v Haagu. Pokud článek Teodora Marjanoviče nevznikl na objednávku, ale pramenil z jeho vnitřního přesvědčení, doporučuji mu ke studiu řadu studií a knih, jež podpírají má tvrzení. Třeba Hovory s generálem Mladićem od uznávaného profesora Rajko Dolečka.

 

Radim Panenka, novinář a sekretář Slovanského kulturního institutu

(Vyšlo na EUserver.cz)