F. G. Jünger: Perfektnost techniky

24.02.2016 21:21

Drazí přátelé, přinášíme vám úryvek z knihy Friedricha Georga Jüngera¹Perfektnost techniky. Tuto kritickou „civilizační“ esej vydalo nakladatelství Academia v roce 2012 a kniha je momentálně rovněž dostupná v síti knihkupectví Levná kniha za směšných 69,- Kč – https://www.levneknihy.cz/perfektnost-techniky/d-138049/.

Co tuto válku odlišuje od jiných, co ji označuje, je nový pracovní charakter, který má. Nejenže v této válce se skrývá vysoká  míra tvrdé, špinavé a strastiplné práce, válka sama se stává prací a tato práce ji určuje. Vojáci se proměňují v dělníky, což byl nezbytný proces, když se zmechanizovaly prostředky vedení války. Bitevní pole se nyní podobají průmyslovým krajinám, postiženým velkou explozí; podobají se dílnám, v nichž se chaoticky a nepřehledně kupí zničená mašinerie. Nádhera a lesk uniforem nyní mizí, mizí kováním se blyštící jízdní pluky spolu s hudbou kotlů, bubnů a rohů, které provázely do bitvy. Prapor už nyní není symbolem bojujícího oddílu a kord už není symbolickou zbraní důstojníka. Zpočátku se ještě nosí s sebou, avšak jako nepohodlné předměty se odstaví u zavazadla. Z válečnictví vůbec mizí to symbolické a zároveň ozdoba, která se válce a válečníkovi připíná jako nadbytek života. Uniformy a zbraně, které se vyrábějí na běžícím pásu, už nemají nic ozdobného. Voják nyní vklouzne do své bezbarvé pracovní uniformy a pracovních montérek…

Z První knihy, část: Světové války.

Junger

________________________________________________________________________________

¹F. G. Jünger byl mladším bratrem Ernsta Jüngera. Zabýval se kritikou průmyslové a technicistní civilizace. Byl rovněž básníkem a vojákem. 1. sv. válku prožil jako vojenský dobrovolník a byl vážně raněn v Bitvě u Langemarku (Belgie). Po první světové válce vystudoval práva a specificky německý obor s názvem kameralismus na Lipské univerzitě (pruské národohospodářství a administrativa).

 

 

 

 

S díky převzato ze stránek studentského spolku Červenobílí: https://cervenobili.cz/cervenobili/