Hluboký výstřih Silvie Lauder

28.04.2011 10:11

Napsal: Adam B. Bartoš

V minulém komentáři jsem se věnoval spoluúčasti MF DNES na kmotrovském puči v ODS. Možná jsem byl ale až příliš přísný. Jaroslav Kmenta si totiž nestrká diktafon do záňadří...

Snažil jsem se tehdy kulantně naznačit, že role MF DNES v současné krizi je přinejmenším sporná a že otázky po tom, do jaké míry jsou novináři Mladé fronty ve vleku jistých politických skupin, jsou zcela na místě.

Ladislav Jakl si ale nebral servítky a řekl to naplno - MF DNES otiskuje to, co jí intrikáni a manipulátoři přinesou. Jde o klasický příklad mediální mystifikace politického bulváru pod značkou MF DNES, doplnil ho Petr Hájek.

Kdybych ale udílel ocenění "Mediální pšouk 2011", ještě bych se zamyslel, zda první cenu nedat místo Kmentovi redakci Respektu. Nebo jí dát alespoň cenu hned druhou.

Pan Kmenta totiž píše, co intrikáni přinesou (a je pravda, že si to pak ještě následně ověřuje, takže to pak chvíli trvá, což v tomto případě trvalo tak dlouho, že s ověřováním skončil až teprve před dvěma týdny a vše publikoval ve chvíli, kdy úplně čistě náhodou Respekt přišel s kauzou Škárky), kdežto v Respektu si zřejmě vymýšlejí přímo a sami, aniž by jim to musel někdo nosit.

Nenarážím teď ani na Škárkovu kauzu (jakkoli je v nedávné krizi součinnost protopolánkovské MF DNES a knížecího Respektu zřejmá), ale na jiný text z tohoto pravdoláskařského týdeníku, který šíří Humanitu podobně umanutě jako graficky a obsahově ne příliš nepodobná Strážná věž.

Na mysli mám článek Silvie Lauderové (která si nevím-proč nechává říkat Lauder, zřejmě smýšlí kosmopolitně či feministicky, ale já ji budu pěkně po bátorovsku přechylovat) o občanském sdružení Akce D.O.S.T.

Nemám chuť ani potřebu zde polemizovat s jejím způsobem psaní ani s konkrétními podpásovými útoky ve zmíněném textu. Uvedu jen dva nejskandálnější fígle, které použila.

Za ten jeden možná ale nakonec nemůže. Nejspíše to zavinil tiskařský šotek, protože to by si paní Lauderová zřejmě snad nikdy nedovolila. No považte - Respekt uvede dlouho avizovaný článek o D.O.S.T.u na přední stránce titulkem "Všichni Klausovi neonacisté". To je na žalobu. Sprostější útok si snad nikdo už vymyslet nemůže. Být panem Bahníkem, Čejkou, Semínem a Bátorou, o kterých je v článku řeč, podal bych ihned hromadnou žalobu pro urážku na cti a poškození dobrého jména.

Mám pro to dvojí vysvětlení a nevím, které je pravdě blíže. Paní Lauderová si je možná natolik jistá silami, které ji chrání, že píše tak, jako by si do úst neviděla. A jako správný žurnalista z Respektu a zároveň příslušnice vyvoleného národa - vychována v postholokaustové éře - vidí za každým vlastencem a národovcem neonacistu a tyto termíny jí splývají. Puzena nenávistí ke všemu, co je napravo od středu (ač Hitler byl od středu doleva), prožívá při každém setkání s konzervatismem zatmění před očima, se kterým se její intelekt zřejmě není schopen vyrovnat.

Takové vysvětlení se mi ale zdá značně nevěrohodné, protože židovský vliv na média je přece - jak všichni dobře víme - jen jednou z mnoha konspiračních teorií a nacionalismus je přece vlastní i židovskému národu, takže co by mělo být špatného na nacionalismu českém?

Pročež si myslím, že je pravděpodobnějším vysvětlením onen zmiňovaný tiskařský šotek, který zaměnil písmenka. Na titulce asi mělo stát "Všichni Klausovi konzervativci". Jenomže editoři a sazeči Respektu používají jistý software, jakousi obdobu automatického opravovače chyb (z hlavy si nepamatuji, jak se to jmenuje, NewSpeak 3.0 nebo snad JewSpeak 3.0 nebo něco takového), který červenou vlnovkou vždy podtrhne slovo, které je v redakci zakázané a nabídne za něj přijatelnou náhradu. Slovo ´konzervativec´ je v redakci Respektu sprosté slovo, vnímavý počítač ho začervenil a nabídl automatickou záměnu za schválené a korektní slovíčko. Unavený editor si toho pozdě v noci před uzávěrkou nevšimnul a hloupý titulek byl na světě. V příštím čísle určite najdeme na předposlední stránce nějaké "errata". Víc bych za tím nehledal.

Hloupý titulek jsme si vysvětlili, ale co ten hloupý text uvnitř čísla? Tam snad tiskařští šotci museli řádit v celých šicích. Není v mých silách ho celý rozebrat a poukazovat na tendenčnost použitých vět. Ani si nemyslím, že by to bylo účelné. D.O.S.T. se nemusí nikomu zpovídat a před nikým obhajovat a pozorný čtenář si jistě udělal svůj vlastní úsudek.

Zbývá tedy jen vysvětlit, jak mohl tak skandální text vzniknout. Se všemi zmíněnými pány se znám a proto vím, že jim paní Lauderová volala a domlouvala s nimi osobní rozhovory. A vím také, že se pánové s Lauderovou nakonec sešli a trpělivě jí vše vysvětlovali a to v řádu ne minut, ale hodin. Michal Semín například s redaktokou strávil v rozhovoru dvě hodiny.

Nakonec se ale z celého dvohodinového rozhovoru v článku objevily tři věty. Totéž v případě Martina Čejky, kterého nechala Lauderová říci dokonce jen jednu větu. Na místě, kde měly být jejich autentické citace, které by čtenáři umožňovaly pochopit myšlenkový svět konzervativců, čteme jen Lauderové stokrát omleté fráze o extremismu, neonacismu a vystěhování Cikánů do Indie. Je to už trapné.

Co si o tom myslet?

Chtěla snad paní Lauderová, nebo možná její nadřízení, vydat článek, který autentickou konzervativní platformu D.O.S.T. vykreslí v co nejvíce nahnědlých barvách (hnědá je v médiích oblíbená barva, hned po duhové). Měla článek už dopředu napsaný a rozhovory se odehrávaly jen, aby se neřeklo?

Nebo to nebylo zadání z redakce, ale paní Lauderová takto sama uvažuje a katolíky z duše nenávidí (hlavně ty tradicionalistické) a píše o nich předpojatě? Nenávidí euroskeptiky a píše o nich posměšně? Nenávidí konzervativce a píše o nich urážlivě? Nenávidí vlastence a píše o nich se záští?

To se mi nechce věřit. Mám pro paní Lauderovou slabost. Ač není jihočeskou selkou, je to kus pěkné ženské a nevěřím, že by byla něčeho takového schopná. Navíc - pracuje přeci v Respektu, který už podle svého názvu vždy a za všech okolností respektuje odlišný názor.

Vysvětlení tedy musí být mnohem prozaičtější. Jedno bych měl.

Lauderová se sice s pány sešla, tvářila se na ně jako milius a setrvala s nimi v několikahodinových debatách, ale tentokrát jí nahrávací zařízení zapadlo do výstřihu tak hluboko, že se nic nenahrálo (nahrávání z výstřihu je totiž specialitka v redakci Respektu, viz kauza Škárka). Když pak přišla domů, diktafon vylovila a chtěla si záznam přehrát, nebylo na něm nic slyšet - jen tlukot jejího srdce. Marně pak lovila v paměti, co to ten Semín / Bátora / Čejka / Bahník říkali, ale nemohla si vzpomenout. Tak se do toho pustila sama a sepsala to popaměti. Sepsala to, jak nejlépe uměla.

A protože paní Lauderová už ani nepotřebuje zmiňovaný počítačový software na korektury, neb si ho osvojila natolik, že jí v mysli ta správná slovíčka a slůvka naskakují automaticky sama (říká se tomu autocenzura - psát tak, aby se to Bakalovi, Sorosovi a dalším líbilo), vyplodila článek, o kterém je řeč. Myslela to přitom dobře, upřímně.

Tak to asi nejspíše bude. Žádná židovská protinárodní propaganda, žádné spiklenecké teorie, ani pouhá obyčejná pravdoláskařská nenávist ke Klausovi a všem, kteří se pohybují kolem něho.

Cherchez la femme. Může za to jednoduše velký výstřih Silvie Lauder a jeden příliš zapadlý diktafon...

 

Vyšlo na Prvnízprávy.cz