Hrb nesolidárních zájmů

25.11.2014 08:13

Autor: Vladimír Soukup

    Pro mne je velkou nadějí do budoucna následující zpráva, která svého času proběhla světovým tiskem: Když se po sametové revoluci někde ve světě sešli američtí a bývalí sovětští členové generálních štábů ve výslužbě, ve všem všudy si snadno porozuměli a ve všech sporných otázkách se snadno dohodli a shodli.

    To proto, že neměli na svých zádech hrb nesolidárních zájmů: disharmonických, sobeckých, skupinových, institucionálních služebních zájmů.

    Jako vysloužilci, jako obyčejní lidé, jako řadoví občané planety Země se najednou snadno a bez průtahů shodli. Jako slouhové soupeřících hegemonistických, po světovládě prahnoucích inteligenčních centrál se nikdy dohodnout nemohli, ba de facto ani nesměli: jejich úkolem a profesionálním, prestižním (dobře zaplaceným a v renomovaných oficiálních dějinách slávu slibujícím) posláním nebylo domluvit se, dohodnout se, ale naopak: nedomluvit se, nedohodnout se v pokrytecké snaze (pro naivní veřejnost umně fingované) domluvit se, dohodnout se… Pravým cílem bylo znevýhodnit, oslabit, obelstít, nejlépe pokud možno zničit svého smluvního politického partnera (ve skutečnosti soupeře, protivníka, nepřítele).

    Je to jasné: nezbývá, než demontovat všechny ty dinosauří instituce, prestižní mocenské zájmy, v nichž ještě, coby obrovský balvan, zátěž, brzda přežívá z jurského období veleještěří tupá bezcitnost a bezcitná tupost, neschopná jediné lidsky plnohodnotné činnosti: solidárně harmonizovat svět, jak to odpovídá – a nebojme se toho slova – skutečným, nevylhaným zájmům člověka a lidstva, jak to odpovídá – duchu vesmírné evoluce…