Hudební výročí v roce 2016

07.01.2016 10:50

V roce 2016 si zájemci o hudbu mohou opět připomenout řadu hudebních výročí, která se nepochybně stanou inspirací pro celou nadcházející koncertní sezónu a oživí tvorbu a pozapomenutý věhlas mnoha významných hudebníků historie i současnosti.

Jména v našem kalendáriu kromě jubilujících slavných skladatelů a interpretů patří i desítkám osobností dnes již snad méně zářivých, ve své době nicméně uznávaných a svými současníky dokonce uctívaných. Také oni totiž svými četnými aktivitami spoluvytvářeli autentickou podobu hudebního života a jejich osobnosti a originální umělecký odkaz dodnes žijí i v naší knihovně formou dostupných notových materiálů, nahrávek, článků v dobových hudebních časopisech a samozřejmě i v početné životopisné a memoárové literatuře.

Mezi několika dvojnásobnými jubilanty roku 2016 se zcela jistě neztratí hudební kritik a historik August Vilém Ambros, vynikající a zasloužilá osobnost rakousko-uherského kulturního života. Působil v Praze i ve Vídni, a ačkoli byl vzděláním právník, stal prvním mimořádným profesorem hudební vědy na Karlově univerzitě a učil rovněž na pražské konzervatoři. Z velkých světových skladatelů se dvojité výročí bude týkat např. významného barokního skladatele a západočeského rodáka Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, světově proslulých umělců Wofganga Amedea Mozarta a Ference Liszta, jakož i francouzského skladatele Léa Delibese, autora dobově nesmírně populárních baletů Coppelia a Sylvia a opery Lakmé, nebo španělského klavíristy a skladatele Manulea de Fally, jehož skladby byly ovlivněny domácím španělským folklórem i tvorbou francouzských impresionistů. Z mistrů české hudby si připomeneme obě výročí Jana Křtitele Václava Kalivody, jenž se po studiu na pražské konzervatoři a angažmá v orchestru Stavovského divadla etabloval jako houslový virtuóz a později i kapelník v Německu. Uspěl také jako skladatel, zejména svými symfoniemi spadajícími do hudebního proudu raného romantismu. Z hudebních interpretů zdobí dvojnásobné výročí např. dva proslulé české dirigenty – dlouholetého šéfa Symfonického orchestru FOK Václava Smetáčka, známého ve světě také jako propagátora české opery, a dirigenta jednoho z nejznámějších českých swingových a tanečních orchestrů, Orchestru Karla Vlacha, jenž pod hlavičkou svého kapelníka vznikl už v roce 1939 a působí na české hudební scéně dodnes. Významnou dvojnásobnou jubilantkou je rovněž nezapomenutelná ikona české operety Marie „Mařenka“ Zieglerová, jejíž činnost je spojena s proslulými scénami pražské lehké múzy, konkrétně s divadlem Urania, se smíchovskou Arénou nebo také s vlastním Lidovým divadlem Mařenky Zieglerové v Libni, kde byla zároveň ředitelkou i první subretou.

K těm „nekulatějším“ jubileím, jejichž kulturní potenciál dokáže zacloumat opravdu celým světem, bude bezesporu patřit 400. výročí, které uplyne od smrti Williama Shakespeara. To sice spadá do dubna, právem ovšem můžeme očekávat shakespearovské oslavy v průběhu celého roku 2016. Tento světově proslulý anglický dramatik měl dostatek talentu i historického času, aby se nesmazatelně vepsal také do stránek hudebního umění, zejména – ale nikoli výhradně – jako inspirátor nespočtu oper, která již po staletí žijí na operních scénách po celém světě. Stejný počet, tedy 400 let, se rovněž týká výročí několika německých event. italských skladatelů a hudebníků, jakými jsou např. skladatel a pěvec Kaspar Förster, narozený před 400 lety v Gdaňsku, italský varhaník a skladatel Maurizio Cazzati či němečtí barokní skladatelé a varhaníci Johann Erasmus Kindermann a Johann Jakob Froberger, jenž patřil k nejslavnějším hudebníkům své doby a ovlivnil prakticky všechny tehdejší evropské skladatele zejména novým žánrem suity pro klávesové nástroje. Dalšími jubilanty jsou německý skladatel Adam Krieger a boloňský rodák Attilio Ariosti, autor violoncellových sonát, oper a oratorií. Ještě o něco hlouběji do historie pohlédneme v souvislosti s výročím německého skladatele a teoretika Martina Agricoly, od jehož úmrtí v červnu uplyne 460 let.

Do hlubin hudební historie hned v lednu 2016 nahlédneme také díky osobnosti Domenica Zipoliho, jenž jako jeden z nejnadanějších mladých jezuitských hudebníků a misionářů zanechal svou pozitivní stopu i v jihoamerické hudební kultuře, a českého skladatele Václava Jindřicha Veita, proslaveného kdysi především svými komorními skladbami.

Mezi únorová výročí patří připomínka 235 let od smrti skladatele Josefa Myslivečka zvaného Il divino Boemo, 260 let od narození citolibského skladatele, varhaníka a regenschoriho Karla Blažeje Kopřivy, 225 let od narození rakouského skladatele a klavíristy s českými kořeny Carla Czernyho, dodnes známého především díky svým etudám a prstovým cvičením, nebo 245 let od narození dalšího proslulého klavíristy a pedagoga své doby Johanna Baptista Cramera, jenž byl původem Němec, ale úspěšně působil v Londýně.

V březnu uplyne 310 let od úmrtí německého barokního skladatele a ceněného varhaníka Johanna Pachelbela, jehož kánon v D dur patří dodnes k nejhranějším skladbám, 335 let od narození barokního mistra Georga Philippa Telemanna a 300 let od narození českého skladatele, varhaníka a houslisty Josefa Ferdinanda Norberta Segera. Osobnosti interpretačního umění pak reprezentuje např. rakouská sopranistka a pražská rodačka Jenny Lutzerová, která slavila úspěch mj. na jevišti vídeňské dvorní opery a od jejíhož narození uplyne 200 let, o deset let dříve se zase v Jincích u Prahy narodil houslista a skladatel Josef Slavík zvaný „český Paganini“.

V dubnu si připomeneme např. 300. výročí narození rakouského barokního skladatele Johanna Georga Zechnera, italského skladatele a houslisty Felice Giardiniho či o deset let dříve narozeného teoretika a skladatele Giovanni Battisty Martiniho. Před 260 lety naopak zemřel německý skladatel, nadaný clavecinista a Bachův žák Johann Gottlieb Goldberg, jenž proslul zejm. provedením Bachových variací BWV 988, po něm nazvaných Goldbergovy variace.

V květnu uběhne 210 let od narození skladatele, dirigenta a v pořadí druhého ředitele pražské konzervatoře Jana Bedřicha Kittla, jenž proslul i jako autor úspěšné opery Bianca a Giuseppe aneb Francouzové před Nizzou na libreto R. Wagnera, významné výročí bude mít i dodnes ceněný, hraný a vydávaný český skladatel Antonín Rejcha, jenž jako pedagog a teoretik úspěšně působil na pařížské konzervatoři dokonce jako její ředitel a k jubilantům náleží i skladatel Jan Václav Hugo Voříšek. Autory starší hudby reprezentuje i 360. výročí narození francouzského skladatele a hráče na violu da gamba Marina Maraise, jenž přidával lesku dvoru Ludvíka XIV. ve Versailles.

V červnu se připomene 220 let od úmrtí italského skladatele a houslového virtuóza Felice de Giardiniho, jenž svou popularitou u evropského publika předběhl o 50 let Paganininho, a 200 let od úmrtí významného představitele neapolské operní školy Giovanni Paisiella. Z českých osobností jistě zaujmou výročí skladatele a houslisty Antonína Vranického a skladatele a dirigenta Františka Škroupa, jehož píseň z hudby k Tylově frašce Fidlovačka se stala později naší národní hymnou. Ostatně mezi četnými jubilanty roku 2016 nalezneme také Claude-Josepha Rouget de l'Islea, tvůrce Marseillaisy, a Angličana Johna Stafforda Smithe, jehož Anakreontská píseň se stala hudebním podkladem americké hymny.

Červenec má mezi jubilanty např. českého hudebního spisovatele a prvního životopisce W. A. Mozarta Františka Xavera Němečka, od jehož narození uplyne právě 250 let, stejný počet let a těsný vztah k Mozartovi se však týká i Franze Xavera Süssmayra, rakouského skladatele známého dnes především konečnou úpravou Mozartova Requiem. O pět let starší než obě předchozí osobnosti je italský skladatel oper a oratorií Ferdinando Paer a rovných 200 let uplyne od smrti kdysi evropsky proslulého českého skladatele, hobojisty a čelisty Josefa Fialy. Výročí bude mít rovněž světově uznávaný romantik Robert Schumann, od jehož úmrtí nás dělí 160 let.

K srpnu se váže výročí kantora a varhaníka Dominika Škroupa, otce slavnějších synů Františka a Jana Nepomuka, a mladšího bratra slavného rakouského skladatele Johanna Michaela Haydna. Vzpomeneme i 160 let od narození ve své době světově uznávaného rakouského dirigenta a znalce Wagnerových oper Felixe Mottla a 150 let od narození kdysi úspěšného českého harfisty a skladatele Alfreda Holého.

V září bohatém na řadu výročí upoutají zřejmě největší pozornost jubilea týkající se rakouského skladatele a úspěšného hudebního nakladatele Antona Diabelliho a ve své době operními divadly nadmíru oblíbeného operního skladatele Giacomo Meyerbeera. Nezapomeneme ani, že uplyne již 175 let od narození našeho světově proslulého skladatele a pedagoga Antonína Dvořáka.

Z říjnové nabídky se k dávné hudební historii přiblížíme díky výročí italského skladatele Baldassare Galuppiho, z českých osobností si připomeneme skladatele chrámové hudby a ředitele pražského svatovítského kůru Františka Xavera Brixiho. 250 let uplyne také od narození vlivné osobnosti pražského hudebního života a prvního ředitele v r. 1811 založené Pražské konzervatoře Friedricha Dionyse Webera.

K listopadu se váží např. výročí českého skladatele a varhaníka Roberta Jana Nepomuka Führera či francouzského houslisty a skladatele Rodolpha Kreutzera, jemuž svého času věnoval houslovou sonátu op. 47, č. 9, dnes zvanou Kreutzerova, sám Ludwig van Beethoven.

V prosinci si připomeneme např. působení Dvořákova vrstevníka, příležitostného skladatele a dlouholetého dirigenta opery Prozatímního i Národního divadla Adolfa Čecha, kromě již na začátku článku jmenovaného W. A. Mozarta také ještě jubileum staršího z bratrů Vranických, houslisty a skladatele Pavla Vranického.

Speciální pozornost v našem výběru směřuje ke kulatým výročím vynikajících českých hudebních osobností, jakými byly např. český skladatel a dirigent působící dlouhá desetiletí v čele petrohradského Mariinského operního divadla Eduard Nápravník stejně jako český hudebník, vojenský kapelník a i v zahraničí úspěšný autor Julius Fučík. Rovněž rovných 100 let uplyne od narození multižánrového českého skladatele a hudebního spisovatele Jana Rychlíka, jenž je široké veřejnosti znám zejména svou originální hudbou k filmům Limonádový Joe, Hudba z Marsu aj. K českým autorům-jubilantům, jejichž životní dráha se již definitivně uzavřela, patří také Josef Bohuslav Foester i jeden z jeho žáků Jaroslav Ježek, nebo také skladatelé Jaroslav Řídký, Dalibor Vačkář, Ivan Jirko, Oldřich František Korte, Miroslav Klega, Josef Rut, Čestmír Gregor a Arnošt Parsch. Zajímavý vhled do světa kabaretu, kupletů a taneční hudby nabízejí například životní výročí Rudolfa Juristy, skladatele a kapelníka proslulého orchestru Melody Boys R. A. Dvorského, zpěvačky a herečky Ljuby Hermanové nebo populárního zpěváka Rudolfa Cortése. 70 let uplyne také od smrti Paula Lincka nazývaného otcem berlínské operety.

Ze světových interpretů významná výročí potkala např. fenomenálního klavíristu Emila Gilelse, houslistu Yehudi Menuhina, pěvkyně Galinu Višněvskou, Gwyneth Jones, Joan Sutherland nebo Evu Randovou a dirigenty Rafaela Kubelíka či Sergiu Celibidacheho.

Hudební dění v našem výběru reprezentují i další významní jubilanti, jejichž dílo s konečnou platností obohatilo světovou hudbu 20. století, mezi nimi především významný britský skladatel a dirigent Benjamin Britten, originální americký tvůrce Morton Feldmann, dále ruští skladatelé Vladimir Ivanovič Rebikov, Aleksandr Konstantinovič Glazunov a také dva z nejvýznamnějších skladatelů všech dob – Dmitrij Šostakovič a Igor Stravinskij. Nalezneme zde jména rakouského dirigenta a skladatele Alexandra Zemlinského i jeho ještě slavnějšího současníka Gustava Mahlera, německého skladatele a varhaníka Maxe Regera a dalšího německého tvůrce Hanse Wernera Henzeho, originálního francouzského hudebníka Erika Satieho či maďarského skladatele a etnografa Bélu Bartóka. Z žijících tvůrců připomínáme např. jubilujícího amerického skladatele a představitele minimal music Steva Reicha, maďarského hudebního skladatele a klavíristu György Kurtága nebo rakouského skladatele Friedricha Cerhu.

Populární hudbu reprezentují jména takových jazzových veličin jako např. hudebníka Milese Davise, Larryho Grenadiera a Bud Powella, nebo zpěváků Elly Fitzgerald, Vlasty Průchové i stále vitálního Tonnyho Bennetta, rockovu scénu zase Joe Satriani, Bill Wyman nebo Michal Pavlíček. K jubilantkám patří rovněž americká folková zpěvačka Joan Baez, české zpěvačky Ida Kelarová, Monika Načeva, Lucie Bílá, Aneta Langerová, Pavla Milcová, Irky Sinéad O'Connor a Enya nebo francouzská šansoniérka Patricia Kaas i jejich mužské protějšky jako např. Roy Orbison, Kris Kristofferson, Buddy Holly, Paul Anka, Chuck Berry, Jeff Buckley nebo třeba Tomáš Klus.

 

 

 

 

Mgr. Jana Navrátilová, vedoucí Hudebního oddělení

převzato ze stránek Městké knihovny Pražské: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1231-hudebni-vyroci-v-roce-2016/?knihovna=