Husité a katolíci společně uspořádají sympozium k 600. výročí upálení Jana Husa

14.05.2015 17:06
Grafika: Žurnál UP
Text: Velena Mazochová

 

    „O Husovi koluje spousta polopravd a historických klišé, které je nutno odbourávat. Zároveň je třeba se vyvarovat obou extrémů – přemrštěné glorifikace a jednostranného očerňování,“ nastínil základní myšlenku sympozia Ctirad V. Pospíšil z cyrilometodějské teologické fakulty. 

Svědek naší doby 

    Název sympozia Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu odkazuje k záměru srozumitelně interpretovat vedle historických souvislostí především Husovy teologické principy a porozumět jeho životnímu postoji v dnešní postmoderní době. Mozaika konferenčních příspěvků se proto soustředí na Husův zápas v rovině vědecké, intelektuální a především morální. 

    „Nejsme tady od toho, abychom Husa soudili. Důležité je, a to by si měli uvědomit zejména katolíci, abychom vnímali jeho osobu a dílo s výraznou komponentou ideálu. Pokud bychom se k němu dnes stavěli negativně, budou zítra zpochybněny také naše ideály víry,“ upozornil Pospíšil. 

    Pozvání na sympozium přijali odborníci a zástupci obou náboženských vyznání. S příspěvky vystoupí proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Vogel, historik Bohdan Kaňák, bohemista Jiří Fiala, patriarcha a farář Církve československé husitské Tomáš Butta a Martin Chadima nebo církevní právník Damián Němec. 

    Organizátoři počítají také s prostorem pro dotazy ze strany veřejnosti. „Věříme, že o živou diskusi nebude nouze. Měl by to být oboustranný mezikonfesní dialog a jeho hlavním výsledkem by mělo být ujištění, že ani jedna, druhá či třetí strana nemá na Husa žádný monopol. On skutečně stojí mezi konfesemi, umožňuje je spojovat a na pozadí jeho tragického příběhu hledat cestu k vzájemnému porozumění,“ zdůraznil hlavní organizátor sympozia a duchovní Církve československé husitské v Olomouci Jaroslav Křivánek. 

    Zahájení celodenního sympozia se uskuteční ve čtvrtek v 9:00 v Kapli Božího Těla za účasti rektora Jaroslava Millera a olomouckého biskupa Církve československé husitské Rudolfa Göbela. 

    Husovské jubileum – až do září

    Olomoucká teologie se bude ve dnech 19. – 20. května podílet rovněž na uspořádání významné třídenní konference na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ekumenické odborné setkání k husovskému jubileu naváže na velká sympozia, která se konala v devadesátých letech v Bayreuthu a Lateránu.

    K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa připravuje olomoucká diecéze Církve československé husitské také Koncert pro Mistra Jana v podání Štěpána Raka a Alfreda Strejčka, který se koná 21. května v 18 hodin v Husově sboru v Olomouci. Široká veřejnost je zvána také na pouť do Kostnice ve dnech 3. – 5. července, kde mohou zhlédnout obsáhlou výstavu k historii kostnického koncilu.  Od září bude diecéze nabízet školám komponované literárně-hudební pásmo, v němž jako Mistr Jan Hus vystoupí herec Jan Potměšil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato ze stránek: https://www.zurnal.upol.cz/nc/cmtf/zprava/news/3548/