Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

16.06.2015 07:07

 

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

Výstava (5.6.2015-12.7.2015)

výstava jedinečných předmětů k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Výstava Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015) s podtitulem Mistr Jan Hus a jeho dědictví připomene prostřednictvím vybraných předmětů ze sbírek muzea 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

fotografie iluminace z Jenského kodexu - Mistr Jan Hus v plamenech
Detail z Jenského kodexu


Výstava upozorňuje nejenom na význam Husovy osobnosti, ale zaměřuje se také na Husův odkaz, který lze nalézt především v rovině náboženské a mravní. Přitom pamatuje i na dobu husitskou, bezesporu významnou epochu českých dějin.
 
Ve dnech 5. až 8. června 2015 byl v rámci výstavy po několika letech opět zpřístupněn v mnoha ohledech nejcennější exponát – originál Jenského kodexu, který je k vidění opravdu výjimečně. Tentou nikátní rukopis s vyobrazením mistra Jana Husa z přelomu 15. a 16. století představuje významnou památku nejen staročeské literatury a jazyka, ale i českého historického vědomí. Jenský kodex je veřejnosti dobře známý i díky iluminaci Žižka v čele vojsk, která byla v bývalém Československu použita na dvacetikorunové bankovce.
Od 9. června nahradila originál rukopisu jeho faksimile. Na obrazovkách umístěných před výstavou si mohou návštěvníci prohlédnout i zdigitalizovanou verzi památky a virtuálně si tak kodex "prolistovat".
 
Mezi dalšími předměty, z nichž některé jsou vystaveny vůbec poprvé, vyniká pestrobarevná vitráž s výjevem upálení Jana Husa a osmi šlechtickými erby, jež pochází z přelomu 17. a 18. století. Zrakům veřejnosti dosud zůstávala skryta také přípravná studie německého malíře Karla Friedricha Lessinga k jeho proslulému oleji Husitské kázání z roku 1836. Postavu mistra Jana Husa přibližují i autentické předměty z mistrova vězení nebo dobové rukopisy jeho děl. Prostřednictvím mincí je reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku.

Doprovodný program k výstavě:

Pro školy:Po předložení vstupenky z pražské výstavy Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015) získají návštěvníci zlevněné vstupné na výstavu Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře.


Vstupné a otevírací doba:

viz Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1