Jak na státní vlajku

27.10.2014 20:10

Autor: Jindřich Žák

            Známý televizní pořad začíná slovy „Mezi řidiči existuje spousta polopravd a mýtů o řízení!“ My k tomu dodáváme, že nejen mezi řidiči. Jistě si každý z nás dokáže vybavit spoustu situací, kdy si můžeme říci, „tak tady žije někdo v omylu.“ Mohou to být úplně banální situace týkající se pěstování brambor, krmení drobného ptactva v zimním období atd. Tedy situace, kdy spousta z nás žije v domnění, že jejich počínání je správné, protože to tak dělá i soused a dělal to tak i sousedův dědeček a strýček, včetně tetičky.
            Tento krátký článek se však bude věnovat tématu, dle našeho mínění, důležitějšímu. Jak správně pověsit státní vlajku. Nejedná se jen tak o ledajaký kus hadru na podlahu, a proto bychom měli mít na paměti, jak se k tomuto státnímu symbolu chovat. Nejvíce se státních vlajek objevuje při sportovních utkáních mezinárodního rázu, kde se český sportovní tým blíží k vrcholné příčce. Čím blíže k prvnímu místu, tím více se najednou objevuje nadšených vlastenců, halících se do státní vlajky. Proč ne! Když na nic jiného, tak buďte hrdí, alespoň na český sport.
            Naše státní vlajka má tři barvy, na rozdíl od eurounijní, kdy je téměř jedno, jak bude vyset, protože pokaždé vypadá stejně, má ta naše jasná pravidla. Naše státní vlajka má za sebou totiž dlouhá staletí vývoje. Původní barvy byly bílá a červená, což určuje heraldický znak českého království, dnes bychom řekli malý státní znak. Jedná se o stříbrného lva na červeném štítě. Modrý klín byl dodán oficiálně až v roce 1920 a to hned z několika důvodů. Tím prvním byly panslovanské nálady v 19. století a inspirace Ruskem. Druhý výklad tvrdí, že modrý klín má symbolizovat Slovensko. Proč však klín? Odpověď je prostá, pokud by se modrý pruh dal na kterékoliv místo vlajky, tak by byl shodný s vlajkami jiných států a ponechat jen bikolorní provedení (bílá a červená) také nešlo – tuto kombinaci mají již Poláci. Proto bylo tedy rozhodnuto o vložení modré barvy nikoliv v podobě pruhu, ale v podobě klínu.
            Vyvěšování české státní vlajky se řídí jednoduchými heraldickými pravidly. Na královském štítě (dnes malý státní znak) je vždy důležitější figura, tedy lev a až poté barva štítu. Na praporu je významnější místo v horní polovině, proto je horní polovina bílá (znamení stříbrného lva) a dolní polovina červená (barva štítu). Nikdy tedy nemůže viset opačně, protože by se jednalo o neúctu praporu k důležitějšímu štítu, v takovém případě by totiž musel  být červený lev na stříbrném poli a to je pro České země nesmysl. U modrého klínu je pak jasně řečeno, že bude umístěn v levé části vlajky, protože se opět jedná heraldicky o významnější postavení než na straně pravé. Výklad může být i takový, že krev teče směrem dolů a zašpinila by čistě bílou královskou košili. Modrý klín je pak vždy vlevo.
            Větší problém u mnoha z nás pak nastane ve chvíli, kdy se má státní vlajka pověsit svisle. Po mnoha sokolovnách a klubech, kde se pak pořádají hromadná promítání sportovních utkání, se záhy rozhoří ostrá diskuze, kde má tedy být ta červená barva. Ve většině případů se to pak vyřeší tím jednodušším způsobem a ten je špatný. Již jsme si řekli, že heraldicky významná strana je vlevo, zde může sloužit jako pomůcka to, že píšeme zleva doprava. Dále jsme si řekli, že významnější je barva figury (bíla) a nikoliv barva štítu (červená). Z toho tedy vyplývá, že státní vlajka, pokud se musí pověsit svisle, tak má bílou barvu vlevo a červenou vpravo. Modrý klín je poté umístěn v heraldicky významnější horní polovině.

 

Šťastný 28. říjen a mnoho dalších dobrých let naší republice...

                                                                           ... Váš Slovanský kulturní institut