Kalich a plamen doputovaly do Kostnice

19.07.2015 22:10

Autor: Mgr. Patrick Ungermann

 

    Dne 4. července 2015 se zájezd se členy Klubu českých turistů a Slovanského kulturního institutu ocitl na březích Bodamského jezera, v malebné Kostnici, na místě, kde na středověkém smetišti dějin měla být umlčena duchovní sláva. Jediné, co dnes Husovu a Jeronýmovu hranici v plamenech připomíná, je neoblomná skála se jmény obou upálených učenců – dalekozrakých lidí.

    Přenesme se na hlavní kostnické náměstí před luteránský kostel. Skončila mše a dlouhý průvod místních i hostů z Čech se rozestoupil do soustředných kruhů. Uprostřed zpod rudého plátna vystupují obrysy nové sochy – Husova památníku. Studenti průmyslové školy v Hořicích vypracovali návrhy památníku, vybrána byla plastika Adély Kačabové.

    Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Josef Moravec zahájil slavnost odhalení příběhem: Sám byl v Kostnici za ukrutného počasí. Cáry deště stínaly zemi a známý Husův kámen se ukázal až pod silnými světly autobusu. Tehdy se pozorovatel pozastavil nad myšlenkou, kdo my vlastně v té Kostnici jsme. Kdo jsme v čase, který nás posouvá, a kdo jsme před tváří Jana Husa.

    Uviděli jsme kalichy. Dva kalichy neboli spojité nádoby ve tvaru přesýpacích hodin. Jejich spojitost tragicky pečetí kamenný plamen. Symbolické dílo Adély Kačabové, ke kterému jeho tvůrkyně promluvila s doprovodem dívčího pěveckého sboru z Tábora. Oslavu ukončil husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Známe tu píseň ze svaté války. Víme, že nabádá ke společné strategii a varuje před loupežemi. Víme, že rozdělila otce a syny a bouřlivě zareagovala na křivdu z nejtěžších, na popravu nevinného, na smrt, která se od nestranného souzení jednoznačně odklonila k uzlíku politických objednávek.

    Rádi jsme navštívili výmluvné muzeum Mistrovy životní cesty, jeho díla a jeho dvaceti zastavení, než v listopadu 1414 přibyl do Kostnice před církevní koncil. Muzeum se nachází v Husově domě. Prý jde skutečně o dům zámožné vdovy Fidy, která tak štědře i laskavě hostila Jana Husa a jeho průvodce z Čech. I dnes se tady dorozumíme česky. Názorná výstava mluví třemi jazyky a při kulatém výročí Husova umučení působila v domě česká průvodkyně.

    Za rok si spolu s kostnickými připomeneme další kulaté výročí – tentokrát datum hrozné smrti Mistra Jeronýma Pražského, absolventa několika světových univerzit. A na všechna výročí pohlíží od Bodamského jezera, které je jezerem tří zemí, Impérie, velkolepě vysochaná kurtizána. Snad, aby se vědělo, že na slavný koncil v Kostnici dorazilo několik set helmbrechtnic – prodejných žen, a všechny si zde našly práci.