Konec vzdělanosti v Čechách

10.03.2011 23:31

Napsal: Jan Hübsch

 

Před několika dny padlo vládní rozhodnutí o zvýšení DPH na jednotných 20%. Určitě již tušíte, o čem zřejmě budu na dalších řádcích psát. Ano, o knihách. Než se pustím do samotného komentáře, chtěl bych upozornit na jednu „vtipnou“ skutečnost. Naše politická elita si často zoufá, že v zahraničí lidé nevědí, kde že vlastně naše země leží. Vadí jim, že nás spojují s Ruskem, dokonce i se Sovětským svazem, který již ku štěstí na věčné časy neexistuje (což ovšem v otázce „víte, kde leží Česká republika?“ není bohužel vůbec podstatné), či dokonce s Albánií. Politici se snaží tyto neznalosti vymýtit. A tak používají nemalé finanční prostředky ze státní pokladny (nutno dodat, že se jedná o finanční prostředky NÁS VŠECH) na pokrytí nákladů k jakékoliv prezentaci České republiky v celém světě. Nejen, že se to nedaří, ale dokonce nás rozhodnutím zvýšení sazby DPH na knihy zařadili právě ke zmíněným zemím. Nedivme se tedy, když již brzy budeme mít čestné místo např. mezi Bulharskem, Běloruskem, Ukrajinou či Albánií.

Nulovou daň na knihy má např. Velká Británie, Irsko, Norsko či Chorvatsko. Mohli bychom tedy říci, vyspělé země. Páni političtí kverulanti, neříkáte nám stále, že patříme mezi nejvyspělejší evropské země? Že máme vzdělané obyvatelstvo, že zabíráme čelní příčky ve spoustě evropských odvětví? Že jsme pro EU velice důležití a přínosní? Nejde mi tedy do hlavy, že naše bárka jménem Česká republika změnila směr a od západu se odklání opět na východ. A nebo už ta slova neplatí a již nejsme jednou z nejvyspělejších zemí? Promiňte, ale mě tím urážíte. Nikdy jsem neměl přehnaná očekávání, ale dávat nás na jednu hromadu s Albánií? Či Ukrajinou? Brát si jako vzor tyto a jim podobné státy je v současnosti pod naši úroveň. Navíc to tu už jednou bylo. A jak jsme byli rádi, že jsme se v listopadu jednoho krásného roku od nich odpoutali. To se již vše zapomnělo, že najíždíme na staré koleje? Nebo snad budeme muset jít zvonit klíči ještě jednou?

Na internetu se rychlostí blesku šíří petice „Výzva na obranu knih“, pod kterou k tomuto dni přidalo svůj podpis na 70 tisíc občanů. Iniciátorem akce je Vladimír Pistorius, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů a shodou okolností také můj bývalý vysokoškolský pedagog. Byl to právě on, kdo mě naučil vše okolo knižního trhu a jak se vlastně vůbec dělá kniha. Na mysl se mi tak právě derou jeho slova: „Nezapomínejte na to, že vydávání knih není podnikání, jako takové. Vydávání knih je vzdělávání obyvatelstva. Samozřejmě, že na tom musíte vydělat. Ale ne z toho důvodu, abyste si co nejvíc namastili kapsu. Ale proto, abyste mohli žít a vydávat další knihy. Nejedná se o podnikání, ale o poslání.“ Nicméně, tahle slova čeští politici nechápou a o knižním trhu mluví jako o klasickém byznysu. To, že česká politická elita ten rozdíl nevidí, je, troufnu si tvrdit, v její nevzdělanosti. 

Co tedy bude následovat po zvýšení DPH? Knižní trh se zpomalí a bude stagnovat. Dopad zvýšení DPH bude obrovský. Postihne všechny od redaktorů, knihkupců, nakladatelů či překladatelů. Nejhůře však dopadnou čtenáři. Ne ovšem kvůli zdražení knih, ale kvůli tomu, že bude vycházet výrazně méně nových a zajímavých titulů. 

Ceny knih budou hrát samozřejmě také velkou roli. Jejich zdražení bude v průměru okolo padesáti korun za kus. Jedná se tedy o nemalou částku. Určitě musíme počítat s menší prodejností knih. Veškeré tržby z knih se dělí mezi pět subjektů: stát, autory, tiskárny, knihkupce a nakladatele. Největší část (při 10% DPH se jedná o 41%) dostávají knihkupci. Ti musí pokrýt náklady na rozvoz, skladování, nájmy a mzdy svých prodavačů. Nakladatel při 10 procentním DPH dostane 15 procent. Tento podíl je na umoření investice vynaložené na vydání knihy. To v sobě zahrnuje veškerý zbytek - platy redaktorů, překlad, ilustrace, honorář autora atd. Rovnice je tedy naprosto jednoduchá. Čím více peněz si vezme stát, tím méně peněz zbude pro knihkupce a nakladatele. To bude mít za následek zánik menších nakladatelství a velkou redukci vydávaných titulů. Spousta knižních projektů se totiž díky tomu promění ve ztrátové a nakladatel je jednoduše nevydá. To můžeme očekávat u nových debutujících českých autorů, ale i českým čtenářům neznámých zahraničních autorů. 

To, co tedy bude následovat po zvýšení sazby DPH, je frontální útok na konec vzdělanosti českého národa. Knihy mají totiž svůj neobyčejný význam pro rozvoj vzdělání a konkurenceschopnost celé společnosti. Přinášejí informace a střet nových myšlenek. Na celé této situaci je nejhorší, že zde mluvíme samozřejmě také o učebnicích. Jejich vydávání od minulého zvýšení DPH na knihy zaznamenalo 27 procentní pokles! Již tohle číslo je alarmující, ovšem, jak se zmíněné číslo zvedne při současném zvýšení DPH, si netroufám ani odhadnout. V době rozpočtových škrtů a krácení dotací všem školám to znamená následující: nebudou peníze na nákup nových učebnic a studenti se tak budou učit stále z těch starých. To, že na spoustě škol se jedná o opravdu staré učebnice, nemusím snad připomínat. 

Jak jsem napsal již výše: sazba DPH u knih a tisku je např. ve Velké Británii nulová. Důvod je jasný. Jde o zajištění maximální možné svobody slova a co možná nejjednoduššího přístupu k informacím pro všechny. 

Zvýšení DPH se týká jak knih, tak i novin a časopisů. Dopadne to tedy tak, že tisknout bude moci pouze ten, kdo bude mít víc peněz. Čím víc se prostor pro pluralitní diskusi zúží, tím bude v zemi hůře. Jedná se o pomalou vraždu české vzdělanosti a zamezení přístupu občanů k informacím. Bůh s námi.

P. S.: Připojte svůj podpis pod internetovou petici „Výzva na obranu knih“. Čím více podpisů se podaří nashromáždit, tím víc se nám podaří přesvědčit vládu, že neudělali správné rozhodnutí. Adresa je zde: https://sckn.cz/index.php?p=vyzva#vyzva