Královéhradeckou diecézí bude putovat srdce svatého Faráře arského

08.09.2014 08:57

    Se vzácnou relikvií se můžete setkat od 13. do 20. září při řadě příležitostí. Navštíví Želiv, Hradec Králové, Rokoli, Koclířov a Klášterec nad Orlicí.

    Od 13. do 20. září bude v hradecké diecézi přítomný relikviář se srdcem sv. Jana Marii Vianneye, patrona kněží. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o tomto světci.

    „V letošním Roce povolání srdečně zvu všechny kněze i věřící z naší diecéze k setkání s ostatky sv. Faráře arského. Velmi bych si přál, aby každý z nás tuto vzácnou relikvii uctil alespoň při jedné z uvedených příležitostí,“ zve diecezány k účasti biskup Jan Vokál.

Svatý Jan Maria Vianney se narodil do rodiny sedláků v Dardilly nedaleko Lyonu. Mládí prožíval za pronásledování katolíků v době Francouzské revoluce. Od mládí se toužil stát knězem. Cestu ke kněžství však měl dlouhou, protože zápasil s vysokými nároky seminárního studia, zejména s latinou. Snad proto mu představení po vysvěcení přidělili nepříliš známou a nábožensky velice zanedbanou vesnici Ars. Jan Maria žil velice skromně a prostě. Nicméně právě svým příkladem a touhou pracovat pro církev dokázal přitáhnout mnoho lidí. Proslul zejména plamennými, někdy velice ostrými kázáními a častým zpovídáním.

    Ve vesnici Ars zůstal Jan Maria Vianney nakonec celý svůj život, přestože chtěl několikrát odejít do ústraní. Dodnes je Ars-sur-Formans vyhledávaným poutním místem.

    Jan Maria Vianney zemřel v roce 1859 ve věku 73 let. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží.

 

(lb)

 

Program v jednotlivých místech

 

Sobota 13. září Želiv

Ostatky budou přítomny na sedmé diecézní pouti v rámci novény k 350. jubileu diecéze a Roku povolání.

 

09.30               Modlitby za diecézi a duchovní povolání

10.30               Mše svatá s biskupem Janem Vokálem

13.00               Setkání pro kněze s přednáškou o J. M. Vianneyovi

13.00               Prohlídky kláštera pro poutníky

15.00               Promítání filmu o J. M. Vianneyovi

16.00               Svátostné požehnání

 

 

Neděle 14. září Hradec Králové

Katedrála Svatého Ducha

 

09.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

14.00               Setkání s relikvií pro kněze i věřící, pobožnost

 

Rokole

 

15.00               Mše svatá

16.15               Přivítání relikvie, katecheze současného kněze z Arsu, pobožnost

 

Pátek 19. září Koclířov

 

09.00               Přivítání relikvie, adorace za duchovní povolání

10.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

12.00               Modlitba Anděl Páně a procesí ke sv. Filoméně

14.00               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

15.00               Závěrečné požehnání

 

 

Pátek 19. září – sobota 20. září Klášterec nad Orlicí

Duchovní obnova pro mládež

18.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu, a uctění relikvie

Celonoční adorace, svátost smíření, přednášky.

Sobotní program , Mše svatá 10.00, hlavní celebrant Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem., želivský opat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pozvánka s díky převzata ze stránek Biskupství královéhradeckého (https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2875-diecezi-bude-putovat-srdce-svateho-farare-arskeho.html)