Ministr zemědělství oslavuje kolektivizaci

08.07.2015 14:54

kolektivizace

Ministr zemědělství Marian Jurečka je buď neuvěřitelný cynik, nebo postrádá jakoukoliv povědomost o historii českého venkova a komunistických zločinech, které se na něm odehrály v padesátých letech. Jinak by se totiž nemohl zúčastnit oslav založení komunistického kolchozu, jako se tomu stalo v Oprostovicích na Přerovsku. Této bizarní akci, srovnatelné snad jenom s oslavou narozenin Klementa Gottwalda, navíc dokonce propůjčil ministerskou záštitu.

 

Je to téměř neuvěřitelné, ale mladý ministr zemědělství, člen konzervativní strany, pocházející z venkova a sám sebe prohlašující za zemědělce, se účastní oslavy kolektivizace, která se stala jedním ze symbolů komunistické zvůle! Zcela bezprecedentně tak pošlapal památku tisíců obětí rudého teroru a urazil i nás, současné sedláky, potomky právě těch, kteří na vlastní kůži zažili to, co ministr Jurečka oslavoval.

Pod pojmem „založení družstva“ se totiž neskrývá nic jiného, než bolševický teror, loupeže a devastace rodových majetků, tisíce vystěhovaných rodin, léta komunistických žalářů, zničené životy i popravy. Český venkov se z tohoto běsnění úplně nevzpamatoval dodnes.

Že dnes někdo oslavuje tento proces, je samo o sobě alarmující, ale že podobnou nechutnost podpoří ministr demokratické vlády, je naprosto skandální a nepřijatelné. A pokud navíc svou účast prezentuje na svém facebooku jako „super odpoledne“, navíc s poměrně trapnou ilustrační fotografií, svědčí to nejen o tom, že nemá špetku vkusu, ale i o jeho celkovém rozhledu.

Jako sedláci jsme do ministra, který rád sám sebe prezentuje jako jednoho z nás, vkládali nemalé naděje. Dokonce jsme ho hájili před výpady postjezeďácké lobby v čele se senátorem Velebou. Ukázalo se ale, že to byl náš omyl. Ministr Jurečka nezvládá svůj rezort ani odborně, ani lidsky. Místo řešení skutečných problémů zemědělství se zabývá nepodstatnými záležitostmi typu měření ploch polních cest, místo omezení byrokracie vymýšlí další zbytečné tzv. značky kvality a systém jejich kontroly, místo jasných a pro venkov prospěšných pravidel nového programu rozvoje venkova píše slaboduché rýmovačky na facebook, místo konstruktivní komunikace s nevládními organizacemi se uráží kvůli sebemenšímu náznaku kritiky.

Na ministerský post ale evidentně nestačí.

Stanislav Němec, čestný předseda ASZ ČR

 

 

Slovanský kulturní institut o kolektivizaci:

O kolektivizaci a odbodbí 50. let v ČSR přednášíme a vydali jsme knihu S palamenem kolektivizace v zádech

 

 

 

článek převzat z: https://www.asz.cz/redakce/index.php?clanek=125561&lanG=cs&xuser=73046202398444315&slozka=5880