Místo studia boj?

26.01.2015 17:23

Autor: Miloš Vítek

    Veškeré znalosti lze nalézt na webových stránkách, proč si je tedy přenášet do hlavy. Pouze ke zkáznění učitelé zkoušejí žáky ze vzorců, letopočtů a definic. Místo učení se postupně do hlav dostává boj, v němž nad lží vítězí ještě větší lež, nad nenávistí větší nenávist a nad extremismem extremismus absolutní, totiž … zabíjení.

    Ve středověku při honech na čarodějnice zůstávala univerzální koncepce Pravdy, Dobra a Lásky zejména na univerzitách. Ty neustupovaly tlaku církevních, ani světských autorit, aby odsouhlasily kdeco. Dnes jsou univerzální koncepce odloženy jako vágní, relativní a utopické.

    Od šikany spolužáků, žáků a učitelů se postupně přibližujeme ke vzpouře proti poznání, kdy se zdůrazňuje akce, zásah a rána. Údery nejsou vedeny myšlenkou, ale silou a pudem. Záměrem je udeřit toho, kdo se udeřit dá, ať je to člověk méně obratný, starý, nepřipravený, důvěřivý nebo mírný.

    Svět násilí proniká z obrazovek a médií do škol, továren a obchodů. Není to jen agresivní reklama, ale jsou to i vhodně načasované slovní výpady či prostě přibouchnuté dveře. Jde též o nedemokratické řízení podniků, škol a celé společnosti podle pravidla „tvrdé ruky“.

    Násilí, nenávist a sprostota nejsou již výjimkou a znakem osamocených jedinců a skupin, které by bylo možné označit za blázny. Řízení a organizace, provázané nejnovější informační, komunikační a válečnou technologií, utvářejí celé sítě zla.

    Jak se zlu a nenávisti postavit? Bezpochyby hlubokým studiem historie, politiky, filosofie a náboženství. Obnovou řádu, který lidi spojuje, a nikoli rozděluje. Proti animálnímu boji znovu uplatnit upřímný dialog, střetávání myšlenek a autoritu koncepcí, jak tomu bylo po celá staletí.

    Vážnost situace, kdy nelze vyloučit globální katastrofu, nás nutí hledat novou společnost, novou ekonomii, novou religiozitu, novou vědu, nové umění a také nového člověka – člověka skromnosti, míru a nenásilí. Beze změn humanity nelze zřejmě zajistit, aby tato přežila.