Mistr Ja n Hus a jeho odkaz dnešku – itinerář zájezdu

24.03.2015 10:58

Mistr Ja n Hus a jeho odkaz dnešku 600 let od upálení

Rok 2015 je mj. rokem českého teologa a reformátora Jana Husa a jeho druha Jeronýma Pražského – vzpomínku na něj připomenou různé mezinárodní a ekumenické pořady, které mají dát podnět k vyrovnání se s tématy jako je spravedlnost, tolerance, přístup k jinověrcům nebo hodnoty a jejich proměny. Zájezd směřuje do tří států okolo Bodamského jezera: Rakouska, Bavorska a Švýcarska

 

Termín: pátek 3. – pondělí 6. července

Program zájezdu:

1.den: odjezd z Pardubic / Slatiňan v 6 hodin / Prahy  v 7:30 hodin, transfer do Bavorska:

 

cesta podél Bodamského jezera:

rakouská BREGENZ správní středisko spolkové země Vorarlbersko, obchodní a výletní přístav na břehu Bodamského jezera. Původně keltská osada, později římský tábor Brigantium (nálezy z těchto období v místním muzeu). R. 1451 jej koupili Habsburkové.

Dolní město se rozkládá při břehu jezera s promenádou, kulturním střediskem a  jevištěm pro letní operní festival na jezeře, Zemským muzeem a divadlem, barokní radnicí a jezerní scénou pro letní pořádání oper. Horní staré město představuje oázu klidu s charakteristickou věží Martinsturm s cibulovým zakončením (r. 1602), schodištěm je spojená s klášterem kapucínů - korzo po příjezdní promenádě

bavorské LINDAU, zachovalé ostrovní město na břehu Bodamského jezera s přístavem

- prohlídka města, výklad o pravidlech výstavby středověkých měst, domů různých stylů, obchodní a společenský život obyvatel, ochrana proti nepřátelům

Meersburg - Konstanz - jezerní trajekt přes jedno z ramen Bodamského jezera (v ceně)

německo-švýcarská KOSTNICE Internetový zdroj-Mistr Jan Hus, Zdroj

Původně keltské a římské opevněné sídlo, v letech 1414-1418 dějiště ekumenického koncilu – řešil otázku velkého západního schizmatu (dva papežové), během jeho trvání byl odsouzen a upálen Mistr Jan Hus, rodiště Ferdinanda von Zeppelina, v okolí zkoušky vzducholodí, řada výstavných domů  

Slavnostní vzpomínkový akt u Husova kamene (18. hod.)
Pietní akt zahájí primátor města Ulrich Buchard a další hosté v budově Koncilu v horním sále: vystoupí též pěvecký sbor ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné; po skončení vzpomínkové akce se všichni sejdou k česko- německé  slavnosti naproti Husovu kameni v tzv. Palmenhausu, jenž již šest let slouží jako centrum Německo českého spolku v Kostnici.

 

odjezd na ubytování do v hotelu-restaurantu Grüner Baum v Bad Waldsee  https://www.baum-leben.de/ 60 km severně od Kostnice

 

2.den

Reichenau, původně ostrov v Überlingerském zálivu Bodamského jezera se třemi kláštery: mezi léty 800 – 1.100 se vyvinul v přední kulturní a duchovní středisko Svaté  říše římské: zachovaly se tři kláštery: chrám Panny Marie, kostel sv. Jiří a kostel sv. Petra a Pavla – vynikající památky církevní architektury raného středověku s cennými nástěnými malbami, iluminacemi rukopisů s výjevy z Nového zákona, života Ježíše Krista a z evangelií - zastávky

MAINAU, květinový ostrov, https://cs.wikipedia.org/wiki/Mainau barokní zámek s parkem a zahradami, pavilon motýlů, růžová zahrada a Palmenhaus se středomořskou florou – návštěva, vstupné 14,90€

prameny Dunaje, druhá nejdelší řeka Evropy pramení ve Schwarzwaldu, zpravidla se uvádí soutok horských řek Breg a Brigach na okraji Donaueschingenu – v tamějším zámeckém parku, v prosté studně, vzniká Dunaj – zastávka u pramene

KOSTNICE: odhalení sochy Jan Hus – cesta ke smíření

- účast na slavnosti (čas zatím neznámý, úprava programu dle potřeby)

 

 

3.den:

na skok do Švýcarska Stein am Rhein, bývá označované jako nejkrásnější středověké městečko země s úžasnými freskami na fasádách a malebné poloze na břehu Rýna - prohlídka

nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m výškového rozdílu kataraktu na více než 150 metrech šířky koryta, procházka podél vodopádů s vyhlídkami (celý areál je po rekonstrukci), možná plavba k ostrovu uprostřed Rýna, cesta podél vodopádu zdarma

ZURICH, bankovní a ekonomické srdce Švýcarska - cesta podél jezera se zastávkami: „perpetum mobile“ Heuréka (překvapení), vila Le Corbusiera, Großmünster a jeho protějšek Fraumünster (s Chagallovými okny v chóru), projdeme se po nejdražší ulici Evropy s četnými bankami, slavné Bahnhofstrasse, a objevíme prapůvod města na vrcholku Linderhof - prohlídka města a návrat na ubytování do Bavorska

 

4.den:

Friedrichshafen, univerzitní město na břehu Bodamského jezera, v 19. století zde založil Ferdinand von Zeppelin továrnu na výrobu vzducholodí, dvě třetiny města bylo za 2.svět války zničeno 


 

Zeppelin muzeum – největší sbírka informací, modelů a zařízení  související s  historií a technologií výroby vzducholodí Zeppelin, 3D film s originálními nahrávkami prohlídka, 7€

 

- odpolední ABENSberg: exkurze do Kuchlbauer´s Bierwelt:

* poslední dílo známého kontroverzního rakouského umělce Friedensreicha Hundertwassera

* v pivovarské expozici naleznete mj. Mistrovy faxy z jachty u Nového Zélandu, odkud řídil projekt objektu (na jachtě také v roce 2000 zemřel); po jeho smrti projekt dokončila jím zřízená nadace:

* přes 30 metrů vysoká „Pivní věž“ s pozlacenou koulí na vrcholu s typickými pestrobarevnými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha barev, nevyužíváním rovných linií… představuje novou dominantu nejen pivovaru…

- čeká Vás ochutnávka místního piva s preclíkem (cca 10,50€, němčina)

- odjezd z Abensbergu do ČR okolo 18. hodiny, návrat do Prahy / Slatiňan / Pardubic v noci

 

Cena  6.900 Kč zahrnuje:

* autobusovou dopravu autokarem

* 1x trajekt přes Bodamské jezero

* 3x ubytování v hotelu 3*Superior s bufetovou snídaní

* služby průvodce

* komplexní cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku

* tištěného miniprůvodce a sladké pokušení

 

 

Ubytování: v hotelu-restaurantu Grünen Baum 3*Superior s bufetovou snídaní:
ve středověkém města Bad Waldsee na hornošvábské barokní cestě, ve městě pohoda, elegance, švábský životní styl a elegance,… a dvě jezera, https://www.baum-leben.de/

Kategorie Superior: označuje se jím špičkový podnik, který má znatelně více hodnotových bodů než potřebuje, „pocitově“ odpovídá vyšší třídě

 

 


Přihlašku do zájezdu je nutné odeslat na e-mailovou adresu slovansky.institut@email.cz nejpozději do 12. dubna 2015.

 

Předběžná přihláška musí obsahovat:Jména účastníků, e-mail a telefon.