Mluvíte Slovio?

15.06.2014 13:08
Autor: Patrick Ungermann
 

„Na počátku bylo slovo“. Proto se řeč a myšlení ovlivňují vzájemně. Jsme z krve, jenže jsme i z jazyka. V jazyce jsme zakotvení natolik, že v něm zdařile žijeme. A teď si představte tu spoustu anglických nápisů na kdejakém hokynářství. Došlo i na anglický přepis cizích jmen všeho, co se pojmenovat dá. A do třetice se angličtina vešla do „nové“ češtiny. Hledám britskou národnostní menšinu, které ke cti vycházíme tolik vstříc. Hledám ji a nenacházím.

A co my Slované? Máme vůli se mezi sebou dorozumět?

Prvním umělým slovanským jazykem, který měl sloužit všem našim národům k šíření radostné zvěsti, byla staroslověnština soluňských bratrů.

U nás živila národní obrození myšlenka slovanské vzájemnosti. Je dobré si vzájemně padnout do noty. Jenže to musíme být schopni si popovídat. Dobrá, naučme se třináct slovanských jazyků! Nebo se naučme jeden společný.

V roce 2009 zveřejnil náš učitel a programátor Vojtěch Merunka nový jazyk, srozumitelný většině Slovanů. Jazyk není nejjednodušší, zachovává psaní tvrdého i měkkého i/y. Píše se latinkou i mnoha azbukami (ukrajinskou, ruskou, srbskou a bulharskou), ale má i přepis do řeckého písma a staroslověnské cyrilice. Velký důraz klade na pravopis a tvarosloví.

Slovenský jazykovědec Marek Huček vymyslel řeč pro čtyři sta milionů lidí. Slovio má dva kabáty, latinku a cyrilici. Háčky, které Jihoslované často kreslí jinak než my, nahradil dvěma písmeny a za změkčovadlo následující hlásky slouží jedno q.

Ukažme si některé příklady přepsaných háčků a další zajímavou výslovnost.

* cx - č

* gx - dž

* sx - š

* zx - ž

* hh - h nebo ch

Profesor, ucxijt Slovio.

další doporučená písmena:

* hq - vždy h

* hx - vždy ch

* wx - šč

* q - změkčovadlo předchozí hlásky (místo českého háčku)

* x - ks


 

Klikni na učtele a začni se učit!!!

 

A teď se pomodleme otče náš:
 

Nasx otec ktor es om nebes,

Sviatju es tvoi imen,

Tvoi krolenie pridib,

Tvoi vola bu na Zemla takak om nebes,

Darij nams nasx denju hleb,

I uprostij nams nasx grehis,

takak mi uprostime,

tamktor grehijut proti nams,

I ne vestij nams vo pokusenie,

no spasij nams ot zlo.