Národní muzeum otevřelo v Soulu výstavu o českém skle

23.02.2015 08:37

Nová výstava představuje bohaté tradice našeho sklářství

    Výstava Příběh českého skla – The Story of Bohemian Glass, která byla 9. února slavnostně zahájena v hlavní budově Národního muzea Koreje v Soulu, představuje významný výstavní projekt, který návštěvníky seznámí s poutavým a světově proslulým fenoménem známým pod pojmem „české sklo“.

fotografie vitrin s exponaty
Pohled do výstavy

    Zahájení výstavy se zúčastnili také zástupci Národního muzea, včetně generálního ředitele Michala Lukeše. Návštěvnkům je v Soulu prezentováno české sklářství, jeho vývoj, tradice, východiska a rozmanitost od minulosti po současnost. Soubor téměř 300 výjimečných exponátů ze sbírek Národního muzea a Uměleckoprůmyslového musea v Praze představí úspěchy české sklářské produkce a její oblibu v oblastech evropské a zejména světové umělecké sklářské tvorby, světových výstav i uměleckého trhu.

Vzácné předměty cestovaly tisíce kilometrů

    Exponáty ze sbírek Národního muzea v širokém spektru reprezentují na výstavě sklářskou produkci od doby železné po konec 19. století. Z nejstarších exponátů nalezených na českém území jsou to archeologické nálezy skleněných a kovových šperků a oděvních doplňků z doby halštatské a zcela unikátně dochované téměř neporušené nápojové sklo z doby římské a doby stěhování národů. Neméně významnými jsou raně středověké nálezy šperků z Velké Moravy. Jedním z unikátních exponátů výstavy je gotická okenní vitráž s postavou apoštola z kostela sv. Jakuba v Žebnici u Plzně z druhé čtvrtiny 14. století. Společně se dvěma dalšími z téhož kostela je v odborných kruzích považována za nejstarších ukázku celookenní dochované vitráže v Čechách vůbec. Z raně novověkého renesančního a barokního skla vynikají emailem malované holby a broušené a řezané poháry. Dalším z unikátů výstavy je tzv. Jungmannův pohár z pozůstalosti českého vlastence, jazykovědce, překladatele a básníka Josefa Jungmanna. Tento pohár mimořádných uměleckých i technologických kvalit pochází ze sklárny Nový Svět u Harrachova z roku 1836 a odborníky bývá považován za jednu ze stěžejních ukázek novosvětské i domácí sklářské produkce 19. století vůbec.
 
    Vedle předmětů ze skla výstava představuje i českou kulturu a umění v širších historických a kulturních souvislostech, a to prostřednictvím řady uměleckých a uměleckořemeslných exponátů české či středoevropské provenience (obrazy, sochy, grafiky, liturgické nádoby, šperky, textil, bižuterie aj.). https://www.nm.cz/admin/fotogalerie/images/3528-v-vitraz-small.jpg
 
    Výstava přinese další prohloubení a obohacení již započaté několikaleté tradice česko-korejské kulturní spolupráce. Rok 2015, v němž výstava proběhne je navíc rokem 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi dvěma národy.
 

Další informace o výstavě naleznete na webových stránkách Národního muzea Koreje v Soulu – www.museum.go.kr