NÁRODNÍ SYMBOLY: Ukrajina

02.03.2016 12:12

Státnímy symboly Ukrajiny jsou:

Státní znak (tzv. Tryzub sv. Vladimíra na modrém poli)

Státní vlajka

Státní hymna (Šče nevmerla Ukrajiny)

 

Státní znak:

Státní znak Ukrajiny, tzv. tryzub (тризубtrojzubec), je štít, kde se na modrém poli nachází zlatá stylizovaná „vidlice“, která byla v minulosti užívána jako erb Ruriků a Kyjevské Rusi.

Historie

Původ tryzubu není dostatečně vysvětlen. Nejspíš se jedná o jakýsi předkřesťanský indoevropský symbol, který kyjevský kníže Vladimír I. podědil po svých skandinávských předcích. Poprvé se na území Ukrajiny objevil na zlatých a stříbrných mincích ražených právě za knížete Vladimíra. Kromě toho lze tryzub nalézt na cihlách několika nejstarších kyjevských chrámů a ve folklorních materiálech.

Tryzub se pak objevil v heraldice Haličsko-Volyňského knížectví i Velkého knížectví litevského. Během krátkého trvání Ukrajinské národní republiky (1918–1919) se tryzub stal symbolem nového státu. Během druhé světové války byl využíván Organizaci ukrajinských nacionalistů a dostal se do vojenských odznaků Ukrajinské povstalecké armády. Jako ukrajinský státní znak se znovu objevil až po rozpadu Sovětského svazu a nabytí nezávislosti (1991).

Návrh velkého Státního znaku Ukrajiny

Velký Státní znak Ukrajiny v současnosti existuje pouze jako návrh předpokládaného budoucího znaku. Kromě malého Státního znaku, tryzubu svatého Vladimíra, který je jeho ústředním motivem, obsahuje rovněž dva štítonoše, heraldicky vpravo haličského lva a vlevo záporožského mušketýra. Nad štítem je umístěn knížecí věnec a pod štítem stuha v národních barvách a pšeničné klasy spojené plodem kaliny (rostlina symbolizující Ukrajinu).

Podle odpůrců návrhu má nabízený velký Státní znak řadu chyb a nepřesností: užití koruny neodpovídá ani historické tradici, ani současnému státnímu uspořádání Ukrajiny (republika); návrh nereflektuje všechna historická území, která v dnešní době tvoří ukrajinský stát, apod.

 

Státní vlajka:

Vlajka Ukrajiny platná od roku 1992 se skládá ze dvou vodorovných pruhů, světlemodrého a žlutého. Světlemodrý pruh symbolizuje nebe a žlutý pruh symbolizuje úrodná pole (původní ukrajinská vlajka z roku 1917 však měla pole nahoře a nebe dole). Vlajka je shodná jako zemská vlajka Dolních Rakous, přijatá v roce 1954.

Historie

Ukrajinská lidová republika používala od 22. ledna 1918 ukrajinskou národní vlajku. Ukrajinská SSR (Ukrajinská sovětská socialistická republika) zavedla nejprve vlajku s iniciály názvu státu (УССР). Později k nim přibyl ještě srp a kladivo. Dne 21. listopadu 1949 byla zavedena jako jedna z prvních vlajka podle vzoru, který převzaly později i ostatní republiky. Šlo o doplnění vlajky SSSR jedním či více pruhy. Navzdory tomu, že se používala současná vlajka už dříve, oficiálně byla zavedena až pět měsíců po vyhlášení nezávislosti (28. ledna 1992). Do té doby byla oficiální vlajkou vlajka USSR z roku 1949.

 

 

 

Státní hymna:

Píseň Šče ne vmerla Ukrajina (Ще не вмерла Українa), Ještě Ukrajina nezemřela, je státní hymna Ukrajiny. Autorem textu, napsaného v roce 1862 roku je Pavlo Čubynskyj (Павло Чубинський), etnograf a básník z Kyjeva, vyhnanec. Hudbu složil v roce 1863 kněz Mychajlo Verbyckyj (Михайло Вербицький), skladatel a sbormistr. Píseň brzy dosáhla značné popularity na celé Ukrajině. Během ukrajinské revoluce v roce 1917 byla oficiálně přijata jako hymna.

V období přičlenění Ukrajiny do SSSR byla zakázána a vrátila se spolu s perestrojkou.

V roce 1992 přijal ukrajinský parlament pouze hudbu hymny a text měl byt stanoven zvláštním zákonem. Soutěžní komise však soudila, že žádná z navrhovaných verzí není pro hymnu vhodná. Nakonec na návrh prezidenta Leonida Kučmy byla přijata jako hymna první sloka s refrénem poněkud upravené básně Čubynského.

Definitivní schválení se uskutečnilo po sedmi letech, v roce 2003. Spory se týkaly mj. podobnosti počátečních slov hymny Ještě Ukrajina nezemřela polské hymně Jeszcze Polska nie zginęła (což znamená Ještě Polsko neumřelo), v čemž někteří viděli vliv polského prostředí na ukrajinské záležitosti. Zmíněná změna obsahu první sloky spočívala v nahrazení příliš pesimistických slov Ще не вмерла Українa і слава, і воля, slovy Ще не вмерла України ні слава, ні воля (tzn. místo Ještě neumřela Ukrajina, i sláva i svoboda se objevilo Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva ani svoboda). Druhá změna se týkala druhého verše, kde byla slova „bratři mladí“ nahrazena slovy „bratři Ukrajinci“.

Další problém se týkal druhé sloky, které podle názoru proruských kruhů mohly zase naznačovat nároky vůči ukrajinským sousedům. Kvůli výše uvedeným námitkám se v oficiálních provedeních hymny nehraje druhá a třetí sloka, pouze první sloka s dvakrát hraným refrénem.

 

Jako hymna se zpívá první sloka a dvakrát refrén.

Originální text Transkripce Český překlad

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло...

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу й тіло…

Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni voľa,
Šče nam, brattia ukrajinci, usmichneťśa doľa.
Zhynuť naši vorižeňky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattia, u svojij storonci.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu
I pokažem, ščo my, brattia, kozaćkoho rodu.

Stanem, brattia, v bij kryvavý vid Śanu do Donu,
V ridnim kraju panuvaty ne damo nikomu;
Čorne more šče vsmichneťśa, did Dnipro zradije,
Šče u našij Ukrajini doleńka naspije.

Dušu j tilo...

A zavźattia, praća ščyra svoho šče dokaže,
Šče śa voli v Ukrajini pisň hučna rozľaže,
Za Karpaty vidobjeťśa, zhomonyť stepamy,
Ukrajiny slava stane pomiž narodamy.

Dušu j tilo…

Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva, ani svoboda,
Ještě se na nás, bratři Ukrajinci, osud usměje.
Zhynou nepřátelé naši jako rosa na slunci,
Začneme konečně vládnout v naší zemi.

Duši, tělo, obětujeme za naši svobodu,
Ukážeme, že jsme, bratři, z kozáckého rodu.

Povstaňme bratří v boj krvavý od Sanu k Donu,
V domovině otců nenecháme nikoho vládnout.
Černé moře se usměje, děd Dnipro zaraduje,
V naší Ukrajině se osud změní.

Duši, tělo...

Práce rukou a upřímné nadšení doplní svoje
A svobody píseň bouřlivá se po kraji rozlehne,
Za Karpaty se odrazí a po stepích zahřmí,
Sláva Ukrajiny stane mezi národy.

Duši, tělo...

 

Gimn-ukr.png

 

 

 

Další národní symboly:

Slovensko

Polsko

Slovanská hymna

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie jsou převzaty z: cs.wikipedia.org