NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 1

27.08.2014 19:24

Každý den Vám budeme přinášet přehled toho, co se nám společně v České republice po letech svobody podařilo zlepšit…

 

 

1. Žijeme déle

 V České republice se výrazně prodloužila tzv. střední délka života (též naděje dožití, life expectancy). V roce 1990 to bylo 67,6 roku u mužů a 75,4 roku u žen. Podle poslední statistické ročenky vzrostla v roce 2011 tato naděje na 74,7 roku u mužů a 80,7 roku u žen.

Takový skok o sedm, respektive o pět let je neobvyklý i u vyspělých zemí. Světová banka, která uvádí čísla za celou populaci bez rozdílu pohlaví, zaznamenává u České republiky mezi lety 1990 a 2011 skok ze 71,4 na 78 let. V USA je to ze 75,7 na 79, v Rakousku ze 75,5 na 81, v Polsku ze 70,9 na 777, v Maďarsku z 69,3 na 75. Pouze v případě Ruska délka dožití zůstala stejná – 69 let.

 

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7