NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 12

10.09.2014 21:06

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...

 

 

12. Víc angažovaných než apatických

Česká republika je jediná země postkomunistického prostoru, kde podíl politicky angažovaných občanů převažuje nad apatickými (v poměru 54:46). Upozornili na to v roce 2009 sociologové Tomáš Lebeda a Klára Vlachová. Za základ si vzali celoevropský průzkum hodnot European Social Survey, kde se zkoumají takové formy aktivit jako kontaktování politiků, podíl na aktivistických kampaních, podepisování petic, demonstrace nebo bojkot určitého zboží.

Nejvyšší průměrnou míru občanské participace mají podle tohoto průzkum Norsko, Švédsko a Švýcarsko, následované Finskem a Francií. Česká míra angažovanosti je těsně za nizozemskou, zato před španělskou, italskou, slovinskou či řeckou. Ze zkoumaných zemí měly nejvyšší podíl vůbec neparticipujícího obyvatelstva Polsko (72,7%) a Maďarskou (74,5%).

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

 

 

 
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-1/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-3/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-4/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-5/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-6/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-7/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-8/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-9/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-10/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-11/