NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č.16

16.09.2014 21:54

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...
16. Ústup kyselých dešťů

Zlepšení životního prostředí po roce 1989 lze vystihnout statisticky: emise okyselujících látek se mezi lety 1990 až 2011 snížili o téměř 82%. Konkrétně Česká republika snížila za tuto dobu emise oxidů dusíku nejvíce v Evropě. Následuje jí Slovensko, Litva, Estonsko a Británie. Naopak mezi zeměmi, kde oxidů dusíku přibylo, jsou Turecko a Maďarsko.

Ve snižování oxidů síry je pátá (výrazněji odsířilo svůj průmysl jen Lotyšsko, Slovensko, Dánsko a Německo; na opačném konci škály jsou opět Turecko a Maďarsko).

 

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

 

 

 
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-1/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-3/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-4/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-5/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-6/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-7/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-8/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-9/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-10/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-11/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-12/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-13/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-14/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-15/