NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 16

19.09.2014 22:05

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...
16. Čistší řeky

Do českých potoků se vrátili raci – citlivý indikátor čistoty vod. A to nejen v Orlických horách nebo na Vysočině, ale dokonce i v říčkách kolem karvinských dolů.

Od roku 1993 se množství nečistot vypouštěných do řek snížilo o 90 až 94 procent (podle druhu látek). Zasloužila se o to také mohutná výstavba čističek odpadních vod – jen od roku 2000 se jejich počet zdvojnásobil na 2251. Dnes je 78% obyvatel napojeno na kanalizaci, která je zakončená čističkou; z postkomunistických zemí má lepší výsledek pouze Estonsko.

V prvních dvou kategoriích kvality – neznečištěná nebo jen mírně znečištěná voda – jsou dnes Jizera, Ploučnice, Ohře, Svratka nebo Opava, významné části Vltavy a Moravy. Pátá kategorie – velmi silně znečištěná voda – téměř vymizela, dnes jsou to především Litava a dolní tok Lužnice.

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

 

 

 
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-1/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-3/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-4/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-5/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-6/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-7/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-8/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-9/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-10/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-11/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-12/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-13/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-14/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-15/