NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 17

22.09.2014 09:10

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...

 

 

 

17. Šikany je méně, nikoliv více…

Navzdory rozšířenému přesvědčení se šikana z českých škol vytrácí. V pravidelné mezinárodní studii Health Behaviour in School – Aged Children (HBSC), z niž vychází Světová zdravotnická organizace, Česká republika zaznamenala v letech 1994 až 2006 největší pokles šikany mezi školními dětmi; až po ní následovalo Dánsko. HBSC nezjišťuje, zda žáci o šikaně slyšeli, ale konkrétně zkoumá, zda byli oběťmi, strůjci nebo svědky fyzického násilí. Takovou zkušenost dříve hlásilo 43% českých chlapců a 32% dívek, nyní 18 a 12% (V Dánsku nastal pokles ze 77 na 38% u chlapců a ze 60 na 22% u dívek).

Obecně má vysokou míru šikany Litva, Lotyšsko, Řecko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina, naopak nízkou skandinávské země, Maďarsko a Česko.

 

 

 

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

 

 

 
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-1/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-3/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-4/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-5/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-6/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-7/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-8/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-9/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-10/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-11/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-12/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-13/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-14/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-15/
Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-161/