NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 5

31.08.2014 12:00

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...

 


 

 

5. Justice se odrazila ode dna a stoupá

Každé dva roky vydává Komise pro efektivitu justice (CEPEJ) při Radě Evropy srovnávací zprávu o soudních systémech všech 47 členských zemí – od Albánie a Arménie přes Německo a Nizozemsko až po Ukrajinu a Velkou Británii. Zatím poslední, loňská zpráva (2012) uvádí: „Posuzujeme-li výkony soudů první instance v roce 2010 pouze z kvantitativního hlediska, pak jedině Rakousko a Česká republika přesáhly v počtu vyřízených případů hranici 100 procent, a to v civilním i trestním řízení (sporném i nesporném); zvládly rovněž udržet délku vyřízení pod 180 dny.“ (Vyřízení více než 100 procent nových případů znamená, že se soudům daří snižovat nedodělky z minulosti)

V Německu je podle údajů CEPEJ průměrná délka sporného řízení v civilním soudnictví 184 dnů, v Dánsku 186, na Slovensku 364, v Portugalsku 417, ve Slovinsku 431 a v Itálii 493 dní.

 

 

 

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/