NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH Č. 8

03.09.2014 21:11

S ohledem na stále narůstající počet negativních zpráv v našich médiích jsme se rozhodli, že Vám budeme každý den přinášt jeden společný úspěch, na který můžeme být všichni hrdí...
 

8. Nejméně ohroženi chudobou…

    V celé Evropské unii je nejméně ohrožena chudobou a sociálním vyloučením právě Česká republika. Toto riziko se týká pouze 15,3% domácnosti. Až za Českem následuje Nizozemsko (15,7% domácnosti) nebo Švédsko (16,1%). V Německu je chudobou a sociálním vyloučením ohroženo 19,9% domácnosti, podobně jako ve Slovinsku či Francii. Přes 40% domácností je ohroženo v Rumunsku nebo Lotyšsku, nejvíce – 49,1% - v Bulharsku.
    Chudoba podle Eurostatu začíná u příjmu pod hranicí 60 procent národního příjmového mediánu. Sociální vyloučení se hodnotí řadou kritérií, například hmotným strádáním (pokud domácnost nemá na teplo, nájem, nemůže si dovolit televizor, auto nebo dovolenou) nebo tím, kolik členů domácnosti je nezaměstnaných.

    Lze to říci i obráceně: v České republice je nejvyšší míra společenské soudržnosti v EU.

 

 

Zdroj:  Dvacet let České republiky. Zamyšlení nad českými (ne)úspěchy. ISBN 978-80-260-5095-7

Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-2/

Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-3/

Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-4/

Více zde: https://www.slovansky-institut.cz/news/nas-spolecny-uspech-c-5/