Náš společný výlet do Broumova

13.08.2014 07:07

 

          V sobotu 9. srpna se uskutečnil další ze série vlasteneckých výletů po českých krajích. Tentokrát jsme zavítali do jednoho z nejhezčích měst východních Čech, do Broumova. Město Broumov má za sebou více jak sedmisetletou historii, která je především spojena s křesťanstvím, které do tohoto regionu začalo pronikat hlavně za benediktýnské kolonizace. Ta na Broumovsku začala po roce 1216.
            Plán výletu byl nabitý až po okraj a tak se naši výletníci společně s přáteli z KČT ze Slatiňan během celého dne nezastavili. Sraz jsme měli na Mírovém náměstí v centru Broumova a v deset hodin jsme již vyrazili na komentovanou prohlídku místního kláštera. Provázel nás jeden z benediktýnů (bohužel jen převlečený průvodce).
            Klášter je dnes bohužel v rekonstrukci, a tak jsme nemohli vidět honosnou knihovnu, avšak jako náhradu jsme mohli nahlédnout do krypty s Vambereckými mumiemi. Po ukončení prohlídky jsme si v místní kavárně zakoupili drobné suvenýry a vyrazili směrem ke klášterním zahradám, ty však byly také uzavřeny, ale díky vychytralosti jsme do nich alespoň nahlédli a poslechli si krátký výklad našeho, dnes již klasického průvodce, Jindřicha Žáka.

    Po krátké procházce v okolí kláštera jsme kolem městského pivovaru došli do restaurace na oběd. Zde někteří z nás ochutnali i místní regionální specialitu, „Pavlišovák“.
            Okolo jedné hodiny se celá výprava vydala na zpět do centra města, kde jsme měli krátký čas na prohlídku centra, na zmrzlinu a na kávu. Přesně ve 14:00, kdy stín od mariánského sloupu prochází středem náměstí, začala druhá část našeho dne. Náš průvodce začal s výkladem o historii města a regionu a následně o historii budov na náměstí. Nechyběl ani výklad o rodině Dietsenhoferových a o dalších památkách a náměstí. Po tomto úvodu jsme houfně vyrazili směrem k městským hradbám, k bývalé lázeňské věži. Tedy do míst, kterým se dnes říká „hladomorna“.
            Místní vyhlídka nám poskytla rozhled do blízkého i širokého okolí a díky tomu jsme si mohli popsat jednotlivé budovy a továrny, které dnes stojí na východní straně města. Dále nás naučná stezka, která vede po městských hradbách, dovedla až ke kostelu sv. Václava. Ten stojí na místě bývalého protestantského svatostánku, kvůli kterému byli uvězněni někteří broumovští měšťané, což mělo být jednou z příčin pražské defenestrace (1618) a následně i třicetileté války. Od kostela jsme se vydali směrem k parku Álejka, kde jsme si povídali o životě a díle Aloise Jiráska a o současné filmové tvorbě, která se dotýká Broumovska.
 

Od Katovské branky až k popravčímu špalku

            Následující část našeho výletu byla spojená s právem. Právem ne přímo útrpným, i když o něm by mohla být řeč také. Z parku jsme po schodech katovskou brankou vyšli na kostelní náměstí, kde dnes stojí budova gymnázia a základní školy. Což bývala budova okresního soudu a okresního vězení. Naproti stojí děkanský kostel sv. Petra a Pavla, do kterého jsme alespoň ve chvilce nahlédli.
            Broumov, jako každé správné město, měl svého kata, a proto se mu alespoň ve zkratce musel věnovat i výklad našeho průvodce a kostelní náměstí pro to bylo přímo ideálním. Zde totiž stával popravčí špalek.
            Od kostelního náměstí jsme se auty přesunuli ke hřbitovnímu kostelíku, který je nejstarším dřevěným kostelem na našem území. Zde Mgr. Ungermann přečetl poutavý referát o historii kostela a následně jsme se v jeho interiéru popsali několik drobných detailů, jako byl např. Kříž sv. Benedikta. Venkovní částí kostela nás provedl Ing. Neumann, pro kterého je tento kostelík srdeční záležitostí. V místech ochozu kostela má podle pověsti stát katův špalek, nicméně jedná se jen o špalek, který sloužil pro uchycení kasičky, do které mohli poutníci házet peníze na podporu farnosti. I přesto, že to nebyl slibovaný katův špalek, tak jde o zajímavou drobnou památku. Následně jsme přes hřbitov došli k pomníku zesnulých vojáků, kteří zemřeli v broumovském lazaretu za války roku 1866. Zde měl původně nás výlet skončit, ale nestalo se tak.
            Všeobecným hlasováním jsme se rozhodli, že se společně auty přesuneme ke kapli Hvězda, která se tyčí nad městem. Zde jsme si dali kávu a při krásném pohledu na Broumovsko jsme se domluvili, že další výlet budeme směřovat do Ratibořic. Věříme, že tentokrát se přidáte i Vy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tiskový odbor SKI