Naše naděje

13.01.2015 11:50

Autor: Vladimír Soukup

    Samotná touha po zbohatnutí k životu nestačí a politici, kteří na nás nejčastěji hledí z obrazovek televizorů, nejsou schopni stanovit cíl, pro nějž by stálo za to žít. Nabízejí nám jen střepy a střípky ze stereotypu svých každodenních mocenských hašteřivých hrátek.

    Lidé izolovaně bloudící životem, navenek se tváří vyrovnaně, staví si před sebe ten nebo onen životní cíl, aniž jejich touha po harmonickém životě dochází naplnění. Stojíme nejen na symbolickém prahu TŘETÍHO TISÍCILETÍ, ale i před skutečným prahem nutnosti MRAVNÍ OČISTY jednotlivců, národů a celého lidstva v průběhu velkého přehodnocování základních individuálně lidských i společenských hodnot.

    Snad se potom vydáme lepším směrem a budeme jako lidé, národy a lidstvo více šťastni. To je naše naděje.