Nástin činnosti Slovanského kulturního institutu v roce 2016

07.01.2016 10:49

Vážení členové Slovanského kulturního institutu, milí přátelé – dobří lidé. Začíná se nový rok. I on bude mít dvanáct měsíců neboli čtvero ročních období. Ale pozor, nudit se s námi nebudete!

Přednášky pro členy slatiňanského Klubu českých turistů budou pokračovat i letos. Patricku Ungermannovi zbývá z cyklu Slovem ke slávě dovyprávět osudy pěti významných spisovatelů. Při projeveném zájmu bychom mohli otevřít další přednáškové soubory: Z dějin slovanských národů, Z dějin poválečného Československa, Z každodenního života v devatenáctém století a ze života krajanských obcí v zahraničí. Tady je možné přizvat ke slovu historika Jindřicha Žáka.

Kapitola vlastivědných výletů, kterou uskutečňuje Klub českých turistů ve spolupráci se Slovanským kulturním institutem, nabízí další zajímavé možnosti: Ve vzduchu visí osvěžující jarní putování třetihorní krajinou Adršpašských skal. Nejenže nám místní panství otevře komnaty krásných českých pohádek, kterým zdejší skály propůjčily tvář. My budeme přímo při tom, jak se z mělkého moře tvoří deska tvrdá jako kámen a z té desky jak se dělají nejzajímavější sochy.

Jedna z edicí našeho institutu letos vydá a pokřtí nový přednáškový sborník – nechte se překvapit…

Naše osvětová činnost si bude nacházet další přednáškové prostory. Spolupráci jsme předjednali s knihovnou města Jaroměře a budeme usilovat o dlouhodobější stanoviště v Hradci Králové.

Dovolte nám vyjádřit poděkování a úctu: Jste to vy, výletníci, posluchači přednáškových cyklů, čtenáři, lidé jakkoli spříznění, kdo spoluutváříte osudy jedné východočeské skupiny lidí vlastenecky, kulturně, duchovně a badatelsky založených. Společně pracujeme, společně sklízíme. Nejvyšším výdobytkem naší spolkové činnosti jsou mezilidské vazby, naprosto nezastupitelné jakoukoli virtualitou. Jsme, neboli jsme spolu. Těšíme se na spoluúčinkování v roce 2016.