Novoroční přání Slovanského kulturního institutu

01.01.2016 16:32

Vážení čtenáři, účastníci našich přednášek, výletníci ze zájezdů, které pořádáme společně s Klubem českých turistů ve Slatiňanech, vážení Čechové, Slované a přátelé slovanských národů, milí lidé, už opravdu zanedlouho pozvednete kalich pravdy a připijete novému roku 2016. Dovolte, abychom tak učinili společně.

Ten starý, letošní rok byl jistě pozoruhodný. Stačí se projít několika jeho výročími: Před šesti sty lety upálili podjatí soudci a rozhodní vykonavatelé trestu smrti našeho Mistra Jana Husa. Byli jsme letos v červenci v Kostnici při odhalení jeho důstojného památníku. Před dvěma sty padesáti lety se narodil a před dvěma sty lety tragicky zemřel Jakub Jan Ryba, jehož Česká mše vánoční vstoupila do třetího tisíciletí. Zimní číslo čtvrtletníku Slovan jsme, rozhodně i díky Společnosti Jakuba Jana Ryby, věnovali Rybovu odkazu i shrnutí jeho nesmírně náročného života. Před dvěma sty deseti lety se v okolí Slavkova strhla celodenní bitva tří císařů, z níž vyšel vítězně Napoleon Bonaparte. 5. prosince jsme s Klubem českých turistů ze Slatiňan místo bitvy navštívili a uviděli průběh střetnutí v podání dvou a půl tisíce dobrovolníků z několika zemí. Před sto lety stála Evropa ve válce, jejíž nadějí a cílem pro nás byla skutečně pestrá Evropa celků, které si chtěly vládnout samy. První světová válka sehrála úlohu nelidské tíže na cestě k výsledkům jara národů.

Současná Evropa zase válčí, aťsi ne na domácí půdě. A příliv afrických a blízkovýchodních migrantů je srovnatelný s rozměrnými pohyby utečenců a vysídlenců v roce 1945 v důsledku průběhu a konce druhé světové války. Mezi lety 1945 a 1949 spadla většina evropských zemí do dvou navzájem si nepřátelských bloků. A jakkoli jsme se Sametové revoluce účastnili s vědomím, že pomáháme novému jaru národů, dosaženým vrcholem tehdejšího dění bylo jen vítězství západního bloku nad sovětským.

Po výčtu dávných i včerejších křižovatek bude srozumitelné, co bychom rádi očekávali od kalicha pravdy v budoucím roce a vůbec pro příští časy: Přejeme Vám, milí souputníci, i sami sobě dobrý mír – mír zvedaný dobráky, uvážlivými lidmi, nositeli představ, jak tváří v tvář přírodě udělat na Zemi svět vhodný pro děti a starce. Přejeme odvahu všem svobodomyslným, aby se nebáli žádat a tvořit takové zákony, pod nimiž bude volnost. Mluvím o potřebě uvést do života svobodu smýšlení, vyjadřování se a shromažďování. Pánu Bohu přejme od lidí taková náboženství, aby se Bůh za nás nemusel stydět a jako dobrý otec nemusel plakat nad nevydařenými dětmi. My, občané, si přejme více té lidovlády, která s rozumem v hrsti vrátí pojmu politika význam starosti o obec. Politice vůbec přejme takové lidi, kteří nebudou politikařit, budovat a udržovat ideologické centrály. Civilizaci přejme, aby se povznesla nad kramaření. Národům přejme jaro národů při vědomí, že Bůh stvořil tvůrce, a léto národů s vědomím, že lidskost je vytčená snaha zmnožovat naše dobré stránky při vědomém oslabování těch špatných.

Vám, naši milí, vyprošujeme, abyste se do Nového roku probudili bezbolestně, beze strachu, s dobrou vůlí podepsat se na svém životě. Buďte zdraví, buďte nadšení, buďte nám nablízku – máme Vás rádi.

 

 

Váš Slovanský kulturní institut