Novoroční přání

31.12.2014 16:32

 

    Laskaví čtenáři, přijde Vám do dveří Nový rok. Uvítáte ho, protože s ním jistě máte plány. A další plány mají s vámi boží cesty. Kolik je Vás, tolik je různých novoročních oslav. Tiché i hlučné, nápadité i skromné přivítání, všechno je na místě a dá se přijmout.

    Máme radost, že se nám společně podařilo vytvořit obec – místo a čas, ve kterém obcujeme, sdílíme se. Scházíme se na přednáškách, při vlasteneckých výletech a v myšlenkách jsme spolu při četbě Slovana. Před časem si sedali k ohni vzdálení průkopníci pravěkého lidství, pobyli spolu v myšlenkách, zapustili kořeny jeden do druhého a do třetího a vyzářili veškerou pozdější kulturu, civilizaci, všechen duchovní náboj, který se v každé pospolitosti zesiluje.

    Tiskneme Vám ruce a přejeme mnoho dobrého: záři, zátiší, blízkost i vzdálenost. Přejeme čas jako osnovu a prostor jako její tvář. Přejeme práci jako lék a odpočinek jako bezčasí. Přejeme zázraky, které až na druhý pohled, až za zrakem napoví, co a jak. Přejeme každodenní náklonnost a plody, jež vyrůstají zpod rukou. Přejeme věčný život, poněvadž přát lze jen to, co je skutečně možné. Přejeme víru v bezbolestnou cestu. Přejeme samu cestu, kvůli které jsme přijali svou existenci. Přejeme Vám Vás samotné, Vás na mnoho způsobů pobytu na Zemi.

    Buďte nám s Pánem Bohem a opatrujte se v jeho dlani. Máme z Vás radost, radost ze setkání, radost ze společného putování. Ve vztahu k Vám jsme si uvědomili, že tvořit pro druhé a s druhými je správné nakládání se životem.

 

 

Redaktoři čtvrtletníku Slovan

a členové Slovanského kulturního institutu.