O smyslu dějin

25.05.2014 22:44

autor: Mgr. Patrick Ungermann

    Jednou z velmi zpochybňovaných hodnot je dnes PRAVDA. I proto je moc těžké žít v lásce. Tvrzení, že všechno je jinak, může nabídnout prázdnou vševědoucnost a vlastně naplno odmítá ptát se, co je pravda. Nesrovnatelně bližší je mi Husova prosba: „Drž pravdu, chraň pravdu, braň pravdu.“

    Je vůbec možné vystihnout dějiny pravdivě, když víme, že každá mocenská síla si je přepisuje podle svého rozumu a ke své spokojenosti?

    A navíc: Neseme skutečné dějiny pod zástavou Charlese Darwina, nebo s ikonou Ježíše Nazaretského? Nakonec, Darwin byl věřící člověk, a mezi boží tvorbou a časem vývoje nemusíme hledat rozdíl. Uměli bychom pochopit dějiny s tím, že jen Bůh ví, kdy skončí? Je možné chápat historii bezbožně a nedostat uvěřitelnou odpověď na otázku po našem původu a našich prvních dnech?

    A musí být mapou dějin minulost promítaná do budoucna? Přiznejme si, že žijeme přítomností. Co bylo, je už odžité, a co bude, se teprve uvidí. Kdyby měla být historie prožívanou přítomností, neboli tím, co skutečně máme v mysli, to bychom se blížili bezčasí a jeho věčnosti.

    A tkví cíl dějin v obecném blahu, které si pro každou epochu spískáme sami? Nebo k cíli dějin spásy míří rozhovor s Duchem Svatým? Má nám jít o budovatelské kouzlení, nebo o zázraky?

    Pokusme se prožít dějiny jako cestu k PRAVDĚ. Někteří učenci se právě teď snaží vyvinout dějiny společné pro všechny Evropské unijce. Odrážel by dějepis takhle zarovnaný do bloku skutečnou cestu k pravdě? Nebo by spíš přispěl pod heslo „kde je vůle, tam je cesta“? Uvědomme si, že papír je nekonečně trpělivý, jelikož snese, na rozdíl od nás, všechno. Proto si pro pravdu dějin raději pojďme do skutečného lidského srdce. Tam, kde je psáno: „Co sám nerad, nečiň druhým.“ Nebo: „Žij tak, jako bys měl každou chvíli zemřít a zároveň žít navěky.“ A do třetice: „Třísku v oku bližního vidíš, ale trám ve svém vlastním oku ne?“ Takové výstižné pokyny úplně stačí, abychom si nenalhali do kapsy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(zdroj obrázku: google obrazky: https://falsepromises.blog.cz/)