On-line knihovna

31.10.2014 09:56

Slovanský kulturní institut se rozhodl, že svým čtenářům bude postupně zprostředkovávat různou literaturu, která je volně dostupná na internetu. Chceme Vám tedy ulehčit práci s hledáním zajímavé a poučné literatury.

 

Vlajky, prapory a jejich používání

    

 

        Vzhledem k četným dotazům a rostoucímu zájmu o pravidla pro vyvěšování vlajek a praporů vydala naše společnost LIBEA v květnu 2004 ve spolupráci s Českou vexilologickou společností o.s. odbornou publikaci VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. Autoři jsou experty podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato publikace poskytuje uživatelům na 64 stranách obecně platné zásady a principy stanovující užívání vlajek a praporů na základě mezinárodní historicky vžité praxe a odpovídající českým zákonným normám. Publikace s mnoha barevnými obrázky názorně ukazuje, jak se vyhnout chybnému vyvěšování vlajek a praporů, jak vyvěšovat českou vlajku společně s vlajkou Evropské unie, s vlajkami jiných států, případně krajů, obcí, ale i firem a spolků.

Publikace VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ  - 1. vydání - vyprodáno. 

 

    V recenzi uveřejněné ve Vexilologii č. 136 k uvedené publikaci VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ ing. Jiří Tenora, jako člen Das Flaggenkabinett a člen výboru České vexilologické společnosti o.s., mimo jiné uvádí:

    "Na tuto brožuru jsme už čekali dávno. Na 64 stránkách, s téměř výlučně barevnými ilustracemi, pojednává totiž publikace systematicky o všech praktických aspektech používání vlajek, .......
Všechny rady jsou podány s přímo vzornou názorností. Četba zákona a jiných prováděcích norem není totiž vždy pro zaměstnance pověřeného vyvěšováním vlajek dostatečně poučná, protože mnoha obratům nerozumí a vyobrazení jsou v nich vzácností.
    Poděkovat je třeba nejen autorům, ale výslovně i firmě LIBEA, která se ujala nakladatelské činnosti. Teď je jen třeba, aby se brožura dostala do správných rukou, aby tak splnila své poslání, totiž přispět ke správné kultuře zacházení s vlajkami, přispět k tomu, aby vlajky nebyly považovány za pouhou ozdobu, za dekorační prvek, ale za symbol určitého společenství lidí, ať už národa, kraje, města, firmy nebo spolku.
Myslím, že není nadsazené posuzovanou publikaci nazvat "vexilologickou knihou prvního desetiletí 21. století"." 

 

 

 

 

 

Knihu si můžete přečíst ZDE