Oříšek života

04.02.2015 19:55

Autor: Mgr. Patrick Ungermann

    Jestliže je na Marsu nejen voda, nýbrž všechny podmínky k životu, je možné, že existuje marťanský život. Jeho projevy mohou být přitom natolik odlišné od projevů života na modré planetě, že se může stát, že marťanský život nakonec vůbec neobjevíme, i kdyby byl mnohonásobně starší než život pozemský. Také Marťanům se možná zdá zeměkoule nezajímavě pustá. Nebo vypátráme jenom my je, ne ale oni nás, pokud o nás už dávno nevědí, zatímco my budeme nuceni prohlásit planetu Mars za naprosto neživou hmotu?

   Pouze v případě, že mají náš a marťanský život alespoň jednu společnou podstatu, je jistá naděje, že se s Marťany po nějakém čase potkáme. Třeba mají všechny životy ve všech vesmírech alespoň jednu společnou podstatu. Nebylo by už pro tento předpoklad užitečné nebo alespoň zajímavé kromě ohledávání Marsu ohledávat se vší vervou i onu podstatu života? Myslím, že se neptám nesmyslně.

    Vybavuje se mi moudrá indická báje: Ve vrcholcích Himaláje zasedli k poradě všichni bohové. Jednali o tom, kam ukrýt před lidmi tajemství života. Rozvážný Višnu navrhl vynést toto tajemství na nejvyšší horu. Prudký Šiva radil svrhnout tajemství do propastí v oceánech. Jenže bohyni Kálí se obě řešení nezdála být dostatečná: „Lidé podniknou za tajemstvím života krkolomné výstupy i sestupy, ovšem v sobě samých je hledat nebudou. Kdykoli chtějí lidé ovládat, moc u toho nepřemýšlejí. Schovejme tedy tajemství života do lidského srdce a není nutné se strachovat, že někdo oříšek božského tajemství rozlouskne.“

    Je možné, že na Marsu vyrostou lidská města, že se naučíme pít tamní vodu a používat tamní domnělý život ve svůj domnělý prospěch. Ale i potom nás bude uchvacovat či znervózňovat zmatek v lidské duši, lidská osamělost mezi lidmi a všechna ta nesrovnalost mezi lidským citem a rozumem. To proto, že na odlehlé planety, přehlédneme-li lásku, víru a pravdu, je často blíž než k vlastnímu srdci, o srdcích druhých, tak zvaných kolemjdoucích, nemluvě.

    Geologové a astronomové měli dlouho za to, že rudá barva planety Mars musí mít něco do činění s vodou, která se v jeho atmosféře vyskytuje. Dánští vědci však nedávno přišli s teorií, podle níž se na typickém zbarvení Marsu nemusela voda vůbec podílet.

 

 

Foto: Planeta Mars, takzvaná Rudá planeta. Převzato z Revue objevitelů vědy, techniky a lidí, 21. století.