Osobní dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi

12.03.2015 08:39

    Jeho Svatost papež František obdržel ve středu dne 11. března 2015 osobní dopis prezidenta republiky Miloše Zemana. List předal ve Vatikánu Jeho Svatosti papeži Františku z pověření prezidenta republiky ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt.
    Jeho Svatost papež František při této příležitosti zaslal prezidentu republiky osobní pozdravy a požehnání. Vyjádřil též potěšení, že se s prezidentem republiky v pátek dne 24. dubna 2015 setká.

Prezident republiky v osobním dopise Jeho Svatosti papeži Františku uvedl:Vaše Svatosti,

    dovolte, abych Vám touto cestou zaslal osobní blahopřání k výročí Vašeho zvolení na stolec sv. Petra. Počátek března 2013 byl i pro mě důležitým životním předělem, neboť jsem se ujal funkce prezidenta České republiky. V tomto ohledu nás tedy spojuje spřízněnost ve výkonu úřadu.
    Velmi pozorně se snažím sledovat Vaše kroky v čele římskokatolické církve a chtěl bych Vás ubezpečit, že mnohé z nich mě osobně těší, neboť se shodují s mými životními postoji a názory. Těším se proto na naše setkání 24. dubna ve Vatikánu a na možnost osobní rozmluvy.
    Vaše Svatosti, do Vašeho náročného poslání Vám přeji vše dobré, hodně síly, optimismu a energie - v duchu citátu z Písma „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují“ (Jak 1,12).

S přáním všeho dobrého


Miloš Zeman
Prezident České republiky