OTEVŘI ZAHRADU RAJSKOU. BENEDIKTINI V SRDCI EVROPY 800-1300

16.11.2014 19:42
OTEVŘI ZAHRADU RAJSKOU. BENEDIKTINI V SRDCI EVROPY 800-1300


Datum konání: 07.11.2014 - 15.03.2015
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zve jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy.

Výstava prostřednictvím vybraných exponátů především z oblastí užitého umění, sochařství, knižní malby a architektury prezentuje vysokou duchovní a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě v době raného středověku. Důraz je kladen též na dějiny středoevropských států v období raného novověku při zdůraznění nezastupitelné role benediktinského řádu během této epochy.

Výstavu uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu.

Oficiální webové stránky projektu: https://vystava-benediktini.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA
Denně mimo pondělí 10:00 - 18:00 

VSTUPNÉ
Základní 180 Kč
Snížené 90 Kč
Rodinné 350 Kč
Školní skupiny 20 Kč
ADRESA
Valdštejnská 3, Praha 1 

DOPRAVA
Metro A - Malostranská, Tram 12, 18, 22 - Malostranská