Pomníky letců

18.06.2014 21:26

Dnes je to právě aktuální téma. Před několika dny byl v Praze odhalen nový pomník československým letcům. Proč nový? Protože je spousta dalších, spousta, na které se bohužel zapomíná.


Po celém světě  se nachází  stovky pomníků  a hrobů českých a slovenských letců. Cílem projektu "Pomníky letců"   je snaha zmapovat tato pietní místa, starat se o ně, uchovat  je  budoucím generacím. Uchovat památku letců, kteří pro Naší svobodu, rozvoj našeho letectví  obětovali to nejcennější.

 

 

 

 

 

(Obrázek ze stránky:https://www.pomnikyletcu.cz/)