Poslanec Foldyna: Žádný kvazistát Kosovo pro mě neexistuje! Aneb jak kníže nespal...

16.12.2011 15:23

Přinášíme projev člena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesený při projednávání smlouvy mezi Českou republikou a tzv. státem Kosovo dne 15.12.2011 ve sněmovně.

 

Paní předsedající, páni ministři, moji kolegové a kolegyně, já si tady dovolím vystoupit ve vztahu k projednávanému materiálu. Česká republika má projednávat smlouvu s jakýmsi státem, který se jmenuje Kosovo. Je to jakýsi stát - paní poslankyně, možná vám zkusím některé věci osvětlit.

 

 Z demonstrace na podporu celistvosti Srbska, kterou pořádalo letos v února sdružení Přátelé Srbů na Kosovu

V lednu roku 2008 český parlament přijal usnesení, kterým říká české vládě, aby neuznávala nebo nepřijala žádné kroky, které by uznávaly jakýsi stát Kosovo, ale pokračovala v hledání statutu v souladu s usnesením Rady bezpečnosti 1244. V tomto usnesení se říká, že hranice Kosova jsou integrální součástí Srbska, nástupnického státu Jugoslávie. To jsou suché informace, které prošly českým parlamentem a poslanci českého parlamentu to takto předložili české vládě, která nerespektovala usnesení českého parlamentu a o své vlastní vůli šla a uznala jakýsi stát Kosovo, v jehož čele stojí lidé, kteří jsou důvodně podezřelí z těch nejtěžších zločinů. Rada Evropy projednává Martyho zprávu, ve které se hovoří o odebírání lidských orgánů zajatcům. Významní poslanci kosovského parlamentu jsou obviněni z trestných činů válečných zločinů, utajení svědkové jsou zabíjeni, Haagský soud se zmítá v nedostatku důkazů, přestože všichni vědí, jaká je pravda. A my máme přijímat usnesení nebo přijímat usnesení a dělat kroky k uznání de facto jakéhosi státu Kosovo.

Víte, já bych neměl vůbec žádný problém s bilaterální smlouvou, kterou tady pan ministr přednášel, nicméně principiálně pro český parlament, který je pokračovatelem československého parlamentu, toho parlamentu, který byl v roce 1938 postaven před stejnou skutečnost, že mu bylo na základě mezinárodních smluv Německa, Itálie, Francie a Anglie odebráno 15 % jeho vlastního území a nebýt druhé světové války, zřejmě bychom i dnes jezdili do Reichenbergu a nikoli do Liberce. Já jenom složitě hledám slova, kterými bych to chtěl pojmenovat. Nechci tady dělat exkurze do historie a vracet se k tomu, co jsem zde říkal o masarykovských idejích, ale prostě pro mě, pro poslance českého parlamentu žádný quasi stát Kosovo neexistuje a nemohu pro něj hlasovat.

Tudíž navrhuji, abychom tento bod stáhli z jednání a nehlasovali o něm. Nebo v případě, že bude prohlasováno, aby se o něm jednalo, abychom hlasovali proti nebo své kartičky vytáhli. Je věcí těch, kteří Kosovo uznali, ať si své svědomí zpytují. Na Kosovu, kde umírají lidé a nejsou vyšetřeny dostatečně skutečnosti - na tisíc Srbů bylo zabito od roku 1999, kdy nad Kosovem převzalo správu mezinárodní společenství. Kde jsou výsledky? Žádné nejsou. Hacim Thaci je oficiálním představitelem Kosova, pan Haradinaj sedí v parlamentu a další a další. Představitelé UCK, kteří byli ještě ve druhé polovině 90. let na seznamu teroristických organizací, jsou teď partnery těch, kteří uznali Kosovy.

Přátelé, já si ruce špinit nebudu a já vás prosím a žádám, abyste si je nešpinili ani vy. Děkuji vám.

 

Jaroslav Foldyna, poslanec Parlamentu České republiky, čestný předseda sdružení Přátelé Srbů na Kosovu

 

Poznámka k titulku: Když pan poslanec Foldyna stál u řečnického pultíku, v záběru za ním seděl ministr zahraničí Schwarzenberg, který, jak víme, byl hlavním strůjcem uznání tzv. státu Kosovo českou vládou. Kníže je často viděn, jak na jednáních parlamentů, konferencí či dokonce presidentské volby spí. Tentokrát však nespal a zdálo se, že dokonce pozorně poslouchal. Patrně se bál, že by si i vlivem Foldynova vystoupení nechtělo tolik jeho poslaneckých kolegů ušpinit ruce a proti veškerým dobrým mravům legitimizovat stát, jenž vznikl na násilí, vraždách, narkomafii a v jehož čele stojí vrazi a váleční zločinci, kteří se ne náhodou velmi dobře kamarádí nejen s knížetem, ale i Václavem Havlem.

 

Nakonec si však stejně většina námi zvolených zástupců ruce ušpinila...