Poválečné Československo - Svoboda v nesvobodě!?

20.05.2014 11:24

    Třetí přednáška z cyklu „Poválečné Československo“ nese název „Svoboda v nesvobodě?“ a již samotný název může budit otázky druhu: Byla třetí republika demokratická? Opravdu se zde omezovala svoboda?

    Sama přednáška bude zaměřená především na politickou a právní otázku poválečného Československa. V přednášce se mimo jiné budeme věnovat poválečnému retribučnímu soudnictví a s tím souvisejícími problémy, které přinášely tzv. Benešovy dekrety. Dalším tématem přednášky bude zákaz činnosti Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (Agrární strany) a uvěznění jejího předsedy Rudolfa Berana.
    Všechny nastíněné otázky budou vhodně doplňovány dobovými fotografiemi a filmovými záběry, které by měly posluchačům demonstrovat nárůst a rozvoj nové státní propagandy, která se v poválečných letech začala znovu utvářet.

 

    Témata přednášky: Problémy spojené s tzv. Benešovými dekrety. Retribuční soudnictví v poválečném Československu. Omezování demokracie na příkladu Agrární strany  a jejího předsedy Rudolfa Berana. Problematiky nově se utvářející státní propagandy.

 

 

Budeme se těšit na Vaší účast...