Pozemkové reformy v Československu a rod Schwarzenberg

05.05.2014 20:56

Pozemkové reformy v Československu a rod Schwarzenberg

Úvod přednášky bude věnován krátkému seznámení s rodem Schwarzenbergů a pozemkovými reformami ve 20. století.

Přednáška bude obsahovat první pozemkovou reformu z roku 1919 (č. 215/1919 Sb.) a pozadí jejího vzniku. Představeny budou jednotlivé zákony pozemkové reformy a jejich dopad na šlechtický majetek – Schwarzenberský majetek.

Dalším bodem bude změna v pozemkovém vlastnictví, tzv. Benešovy dekrety (dekrety prezidenta republiky), které na krátkou dobu negativně postihly i schwarzenberský majetek v Československu, ač se příslušníci rodu za druhé světové války zapojili do odbojového hnutí.

V poválečných letech pak byla připravována revize první pozemkové reformy, která byla předčasně zastavena v polovině 30. let. Revize první pozemkové reformy byla uvedena na světlo zákonem č. 142/1947 Sb. Zákon se v plné míře uplatnil vlastně až po únoru 1948.

Konkrétně v otázce rodu Schwarzenbergů se pak přednáška bude zabývat tzv. zákonem Lex Schwarzenberg (č. 143/1947 Sb.), který nemá obdoby v novodobém Československém právu. Jedná se o speciální zákon, postihující konkrétní šlechtický rod.

Na závěr přednášky pro doplnění bude uveden i zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, který odstartoval znárodňování napříč celou „lidově-demokratickou“ společností.

Přednáška bude doplněna i bojem za navrácení majetku (restituční zákony) ztraceného v rámci pozemkových reforem a zákona Lex Schwarzenberg v 90. letech.

VSTUPNÉ 20 KČ