Pozvání na Kozácký svátek v Praze

02.10.2014 21:40

Vážení přátelé, blíží se den jednoho z nejvýznamnějších kozáckých pravoslavných svátků - Pokrov Přesvaté Bohorodice.V tento den, 14. října, společně se všemi kozáky i pravoslavnými na celém světě, si naše kozácká organizace připomene tento den slavnostním koncertem "Pokrova na Vltavě" v RSVK v Praze.

Prosím Vás o osobní aktivní účast na této akci a také o pozvání svých příbuzných a blízkých, kteří svojí účastí přijdou podpořit náš folklorní soubor "Kozáci Vltavy" i další vystupující.

V příloze vám zasílám reklamní plakáty - pozvánky na akci.

Prosím Vás, rozešlete tyto pozvánky také všem vašim známým.

Věříme, že letos provedeme tuto akci na ještě větší úrovni než v roce loňském.

S přátelským pozdravem

 

Ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska

kozácký plukovník Mikhail A. Dzyuba

+420 777 181 963

 

www.kazaki.cz