Pozvánka: Velká Morava a počátky křesťanství

24.11.2014 13:45

    Ve čtvrtek 27. listopadu bude v brněnském Paláci šlechtičen zahájena putovní výstava s názvem Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy. Výstavu, prezentující nejúchvatnější exponáty z velkomoravských dob, pořádá brněnský Archeologický ústav AV ČR ve spolupráci s  Moravským zemským muzeem v Brně.

Velká Morava a počátky křesťanství (anotace):

    Unikátní výstava více než 1200 exponátů tvořených převážně nejcennějšími archeologickými nálezy z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska, z nichž mnohé mají status Národní kulturní památky a nebyly ještě nikdy vystavovány. Prezentuje originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D vizualizace velkomoravských kostelů (interiérů i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které představují historické kulturní dědictví naší země.

    Záštitu nad projektem převzal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

RTEmagicC_naki_310x310.jpg

 

Více o projektu ZDE

 

 

 

 

 

 

 

Informace převzata ze stránky: https://cervenobili.cz/14573/pozvanka-velka-morava-pocatky-krestanstvi/